Raspored sati i kalendar nastave

KALENDAR NASTAVE

Dokument (PDF format).

Kalendar nastave za 2015./2016. ak.god.

 

RASPORED SATI ZA AKADEMSKU GODINU 2014.-2015.

 

 

Tablica zauzetosti prostorija (zima)

Tablica zauzetosti prostorija (ljeto)

Brodostrojarstvo

- zima

- ljeto

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

- zima

- ljeto

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu

- zima

- ljeto

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

- zima

- ljeto

Tehnologija i organizacija prometa

- zima

- ljeto