Tehnologija i organizacija prometa

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4
3. Dr.sc. Svjetlana Hess TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU 2 2 6

U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 2 6
2. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4
3. Dr.sc. Damir Zec MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 5
4. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Renato Ivče
TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5
5. Dr.sc Hrvoje Baričević PROMET U TURIZMU 2 1 4
6. Dr.sc. Borna Debelić UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU 2 1 4
7. Dr.sc. Alen Jugović EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POMORSKOPUTNIČKOG PROMETA 2 1 4


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5
2. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Siniša Vilke
URBANI PROMET I OKOLIŠ 2 1 5
3. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 6

U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5
2. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović PROMETNI TOKOVI PUTNIKA 2 0 4
3. Dr.sc. Ines Kolanović UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU 2 0 4
4. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU 2 0 4
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević LOGISTIKA U KOPNENOM PROMETU 2 1 5
6. Dr.sc. Bojan Hlača DISTRIBUCIJSKI CENTRI 2 0 4
7. Dr.sc. Serđo Kos MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 6
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE 2 0 6

           
U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova. 

     

Pr.

Vj.

ECTS

1. Dr.sc. Blanka Kesić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4
2. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 4
3. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2 2 4
4. Dr.sc. Čedomir Dunodvić PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA 2 1 4
5. Dr.sc. Blanka Kesić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 1 4


LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

Izborni kolegiji u IV. semestru

     

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Svjetlana Hess TEORIJA REDOVA ČEKANJA 2 2 4
2. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 1 4
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 4
4. Dr.sc. Alen Jugović POMORSKI PUTNIČKI PROMET 2 1 4

 

  Pr. Vj ECTS
    IZRADA DIPLOMSKOG RADA     18