Oglasna ploca

Prijava na studomat putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta – NOVO!

Dobili smo obavijest Sveučilišnog računalnog centra (SRCE) da se rok za prelazak na prijavu u ISVU putem AAI@EduHr identiteta produljuje do 30. rujna 2015. godine.

Obavještavamo studente da se do 30.09.2015. i dalje mogu u Studomat prijaviti i sa postojećim Jmbag-om i lozinkom. Od 01. listopada 2015. godine prijava će biti moguća isključivo putem AAI identiteta. Još jednom napominjemo da se radi se o korisničkom imenu i lozinki koje studenti koriste u nastavi za prijavu u Moodle i MudRi. Studenti koji ne znaju svoje AAI korisničko ime i lozinku, isto mogu preuzeti tijekom mjeseca rujna 2015. godine u Informatičkoj službi Fakulteta.

Prijava na studomat putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta

Na temelju promjena u Informacijskom sustavu visokih učilišta obavješteni smo od strane Sveučilišnog računalnog centra (SRCE) da sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj koja su u ISVU sustavu moraju od 01. rujna 2015. godine prijeći na autentikaciju (prijavu u sustav) putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Opširnije...

Kreditiranje studenata

Sveučilište u Rijeci, smatrajući da je studiranje osnovno pravo svih građanki i građana Republike Hrvatske, nastoji osigurati sredstva za povoljno kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci kao i studenata s područja Primorsko-goranske županije, koji studiraju na drugim sveučilištima, ako takvog studijskog programa nema na Sveučilištu u Rijeci. U suradnji sa Zagrebačkom bankom, Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom, Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, Sveučilište omogućuje studentima povoljne kamate na studentski kredit i mogućnost korištenja počeka otplate i do godine dana nakon završetka studija.

Opširnije...

Upisi u prvu godinu studija ak.god. 2015./2016. za kandidate koji se upisuju putem NISpVU-a

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI PO OBJAVI RANG LISTE U NISpVU SUSTAVU 17.07.2015. STEKNU PRAVO UPISA NA STUDIJ

VAŽNO! LIJEČNIČKO UVJERENJE O SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA STUDIJ NAUTIKE I TEHNOLOGIJE POMORSKOG PROMETA, BRODOSTROJARSTVA I ELEKTRONIČKIH I INF.TEH.U POMORSTVU MOŽE SE DOSTAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI DO 15.07.2015. NAJKASNIJE DO 09:00 SATI

Stipendije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera u ak.god. 2015./2016. Natječaj je već objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta a tekst Odluke odluke o uvjetima za dodjelu stipendija, obrazac za prijavu i natječaj možete pogledati i na poveznici:

STIPENDIJE NATJEČAJ

STIPENDIJE ODLUKA O KRITERIJIMA

OBRAZAC

Stranica 1 od 66