Naslovnica
  Ciljevi
  Dekanat
  Poruka dekana
  Fakultetsko vijeće
  Glasnogovornica
  Smještaj
  Studijski programi
    Preddiplomski studij:
  Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  Brodostrojarstvo
  Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
  Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
  Tehnologija i organizacija prometa
    Diplomski studij:
  Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
  Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
  Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
  Tehnologija i organizacija prometa
  Posebni program obrazovanja
  Raspored sati
  ISVU
  Ispitni termini
  Poslijediplomski studij
  Nastavni program
  Upis
  Obavijesti
  Upisi
  Pravni akti
  Upravljanje kvalitetom
  Organizacija
  Zavodi
  Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku
  Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku
  Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
  Zavod za nautičke znanosti
  Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
  Katedre
  Katedra za društvene znanosti
  Katedra za prirodne znanosti
  Katedra za strane jezike
  Stručne službe
  Radni prostor i oprema
  Nastavnici
  Znanstveni rad
  Znanstveni projekti
  Razvojne studije
  Časopis "Pomorstvo"
  Konferencije
  Centar za izobrazbu pomoraca
  Centar za sigurnost plovidbe
  Studenti
  Knjižnica
  Links

IspisSnimi

  Prezime Ime telefon soba e-mail URL
mr.sc. Antonini Nataša 123 217 natasaa@pfri.hr www.pfri.hr/~natasaa
mr.sc. Ban Ivoslav 147 302 ban@pfri.hr www.pfri.hr/~ban
dr.sc. Baričević Hrvoje 122 216 hrvoje@pfri.hr www.pfri.hr/~hrvoje
mr.sc. Bernečić Dean 119 213 bernecic@pfri.hr www.pfri.hr/~bernecic
dr.sc. Bistričić Ante 130 224 abistric@pfri.hr www.pfri.hr/abistric
mr.sc. Bonato Jasminka 172 435 bonato@pfri.hr www.pfri.hr/~bonato
prof. Borucinsky Mirjana 186 326 mborucin@pfri.hr www.pfri.hr/~mborucin

dipl.ing.

Brčić

David

165

107

brcic@pfri.hr www.pfri.hr/~brcic

prof.

Brdar

Irena

149

403

brdar@pfri.hr www.pfri.hr/~brdar
dr.sc. Bukša Ante 118 212 buksa@pfri.hr www.pfri.hr/~buksa
dipl.ing. Cuculić Aleksandar 174 226 cuculic@pfri.hr www.pfri.hr/~cuculic
dr.sc. Čišić Dragan 154 324 dragan@pfri.hr www.pfri.hr/~dragan

dipl.oec.

Debelić

Borna

126

220

debelic@pfri.hr www.pfri.hr/~debelic
dr.sc. Draščić Ban Biserka 123 217 bdrascic@pfri.hr www.pfri.hr/~bdrascic
dr.sc. Dundović Čedomir 129 223 dundovic@pfri.hr www.pfri.hr/~dundovic
mr.sc. Frančić Vlado 180 506 vfrancic@pfri.hr www.pfri.hr/~vfrancic
mr.sc. Glavan Željko 167 437 glavan@pfri.hr www.pfri.hr/~glavan

dipl.ing.

Grubišić

Neven

165

107

grubisic@pfri.hr www.pfri.hr/~grubisic

dipl.ing.

Gulić

Marko

197

436

mgulic@pfri.hr www.pfri.hr/~mgulic
dr.sc. Hess Mirano 180 506 hess@pfri.hr www.pfri.hr/~hess
dr.sc. Hess Svjetlana 116 210 shess@pfri.hr www.pfri.hr/~shess
dr.sc. Ivče Renato 173 434 rivce@pfri.hr www.pfri.hr/~rivce
dr.sc. Jugović Alen 126 220 ajugovic@pfri.hr www.pfri.hr/~ajugovic
mr.sc. Jurdana Irena 152 414 jurdana@pfri.hr www.pfri.hr/~jurdana
dr.sc. Kesić Blanka 126 220 kesic@pfri.hr www.pfri.hr/~kesic
mr.sc. Kitarović Jakov 152 414 jakov@pfri.hr www.pfri.hr/~jakov
dr.sc. Knežević Božana 149 403 bknez@pfri.hr www.pfri.hr/~bknez
dr.sc. Kolanović Ines 123 217 ines@pfri.hr www.pfri.hr/~ines
dr.sc. Koljatić Vjekoslav 117 211 koljatic@pfri.hr www.pfri.hr/~koljatic
dr.sc. Komadina Pavao 218 428 komadina@pfri.hr www.pfri.hr/~komadina
dr.sc. Kos Serđo 101/171 425 skos@pfri.hr www.pfri.hr/~skos
mr.sc. Kralj Predrag 119 213 pkralj@pfri.hr www.pfri.hr/~pkralj
dr.sc. Kraš Antun 153 415 kras@pfri.hr www.pfri.hr/~kras
dr.sc. Luttenberger Axel 103/131 225 axel@pfri.hr www.pfri.hr/~axel
prof. Luzer Josip 150 402 luzer@pfri.hr www.pfri.hr/~luzer

dipl.ing.

Maglić

Lovro

165

107

maglic@pfri.hr www.pfri.hr/~maglic
dipl.ing. Maksimović Srđan 123 217 www.pfri.hr/~max
dr.sc. Martinović Dragan 102/128 222 dragec@pfri.hr www.pfri.hr/~dragec
mr.sc. Matković Milan 127 221 matkovic@pfri.hr www.pfri.hr/~matkovic
mr.sc. Miculinić Rikard 118 212 rikard@pfri.hr www.pfri.hr/~rikard
prof. Mohorovičić Sanja 174 226 sanja@pfri.hr www.pfri.hr/~sanja
mr.sc. Mohović Đani 169 505 dmohovic@pfri.hr www.pfri.hr/~dmohovic
dr.sc. Mohović Robert 169 505 mohovic@pfri.hr www.pfri.hr/~mohovic
mr.sc. Mrak Zoran 153 415 mrak@pfri.hr www.pfri.hr/~mrak
mr.sc. Orović Josip 120 214 jorovic@pfri.hr www.pfri.hr/~jorovic
mr.sc. Perić Hadžić Ana 154 324 ana@pfri.hr www.pfri.hr/~ana
dr.sc. Poganj Tibor 195 303 poganj@pfri.hr www.pfri.hr/~poganj
dr.sc. Poletan Jugović Tanja 121 217 poletan@pfri.hr www.pfri.hr/~poletan
dr.sc. Pritchard Boris 186 326 bopri@pfri.hr www.pfri.hr/~bopri

dipl.ing.

Radonja

Radoslav

120

214

radonja@pfri.hr www.pfri.hr/~radonja

dipl.iur.

Rak

Loris

165

107

loris.rak@pfri.hr www.pfri.hr/~lrak
mag.cin. Redžić Albin 108 Dvorana albino@pfri.hr www.pfri.hr/~albino
mag.cin. Redžić Maja 157 Dvorana mredzic@pfri.hr www.pfri.hr/~mredzic
dr.sc. Rudan Igor 218 428 rudan@pfri.hr www.pfri.hr/~rudan
dr.sc. Rukavina Biserka 115 209 biserka@pfri.hr www.pfri.hr/~biserka
prof. Ružička-Matejčić Vlasta 197 436 ruzicka@pfri.hr www.pfri.hr/~ruzicka
dr.sc. Sušanj Josip 156 417 susanj@pfri.hr www.pfri.hr/~susanj
dr.sc. Sviličić Boris 154 416 svilicic@pfri.hr www.pfri.hr/~svilicic
mr.sc. Šabalja Đani 185 427 sabalja@pfri.hr www.pfri.hr/~sabalja

dipl.ing.

Šantić

Livia

165

107

livia@pfri.hr www.pfri.hr/~livia
dr.sc. Šegulja Ivica 117 211 is@pfri.hr www.pfri.hr/~is
mr.sc. Tijan Edi 153 324 etijan@pfri.hr www.pfri.hr/~etijan
dr.sc. Tireli Enco 124 218 tirelli@pfri.hr www.pfri.hr/~tirelli
dr.sc. Tomac Nikola 120 214 tomac@pfri.hr www.pfri.hr/~tomac
dr.sc. Tomas Vinko 151/159 320/230 tomas@pfri.hr www.pfri.hr/~tomas
dr.sc. Tominac Sandra 150 402 stominac@pfri.hr www.pfri.hr/~stominac
dr.sc. Tudor Mato 105/195 302 tudor@pfri.hr www.pfri.hr/~tudor

dipl.ing.

Valčić

Marko

144

231

mvalcic@pfri.hr www.pfri.hr/~mvalcic
mr.sc. Valentić Jadranka 148 404 valentic@pfri.hr www.pfri.hr/~valentic

mr.sc.

Vilke

Siniša

165

107

svilke@pfri.hr www.pfri.hr/~svilke
mr.sc. Vio Igor 115 209 vio@pfri.hr www.pfri.hr/~vio
dr.sc. Vranić Duško 168 426 vranic@pfri.hr www.pfri.hr/~vranic
dr.sc. Vučetić Dubravko 174 226 vucetic@pfri.hr www.pfri.hr/~vucetic
dr.sc. Zec Damir 178 432 zec@pfri.hr www.pfri.hr/~zec
dr.sc. Zenzerović Zdenka 125 219 zenzerov@pfri.hr www.pfri.hr/~zenzerov
dipl.ing. Žuškin Srđan 218 428 szuskin@pfri.hr www.pfri.hr/~szuskin

IspisSnimi

Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska ulica 2, 51000 Rijeka,
tel: +385 (0)51 338 411, fax:+385 (0)51 336 755; e-mail:dekanat@pfri.hr
MB : 1580485; OIB: 76722145702; žiro racun : 2360000 - 1101408432