Naslovnica
  Ciljevi
  Dekanat
  Poruka dekana
  Fakultetsko vijeće
  Glasnogovornica
  Smještaj
  Studijski programi
    Preddiplomski studij:
  Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  Brodostrojarstvo
  Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
  Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
  Tehnologija i organizacija prometa
    Diplomski studij:
  Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
  Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
  Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
  Tehnologija i organizacija prometa
  Posebni program obrazovanja
  Raspored sati
  ISVU
  Ispitni termini
  Poslijediplomski studij
  Nastavni program
  Upis
  Obavijesti
  Upisi
  Pravni akti
  Upravljanje kvalitetom
  Organizacija
  Zavodi
  Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku
  Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku
  Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
  Zavod za nautičke znanosti
  Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
  Katedre
  Katedra za društvene znanosti
  Katedra za prirodne znanosti
  Katedra za strane jezike
  Stručne službe
  Radni prostor i oprema
  Nastavnici
  Znanstveni rad
  Znanstveni projekti
  Razvojne studije
  Časopis "Pomorstvo"
  Konferencije
  Centar za izobrazbu pomoraca
  Centar za sigurnost plovidbe
  Studenti
  Knjižnica
  LinksRASPORED SATI

Redovni studenti | Izvanredni studenti | PPO

Tablica zauzetosti prostorija (zima)

Tablica zauzetosti prostorija (ljeto)

 

Brodostrojarstvo

- zima

- ljeto

 

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

- zima

- ljeto

 

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu

- zima

- ljeto

 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

- zima

- ljeto

 

Tehnologija i organizacija prometa

- zima

- ljeto
Adobe Acrobat Reader

 

 


Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska ulica 2, 51000 Rijeka,
tel: +385 (0)51 338 411, fax:+385 (0)51 336 755; e-mail:dekanat@pfri.hr
MB : 1580485; OIB: 76722145702; žiro racun : 2360000 - 1101408432