Pravo na pristup informacijama


Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka


Službenik za informiranje:

Željko Ševerdija, dipl.iur., tajnik
Kontakti:
Pomorski fakultet u Rijeci, 51 000 Rijeka, Studentska 2
tel.:+385 98 9206 803
e-mail: zseverdi@pfri.hr

pdf_small Katalog informacija PFRI

pdf_small Zahtjev za pristup informacijama

pdf_small Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

pdf_small Odluka o imenovanju službenika za informiranje

pdf_small Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu


Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Doc dr. sc. Ana Perić Hadžić
Kontakti:
Pomorski fakultet u Rijeci, 51 000 Rijeka, Studentska 2
tel.:+385 98 9245 040
e-mail: ana@pfri.hr