Gdje se nalazimo

karta

Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet u Rijeci,
Studentska ulica 2,
51000 Rijeka,
tel: +385 (0)51 338 411,
fax:+385 (0)51 336 755,
e-mail: dekanat@pfri.hr
MB : 1580485,
OIB: 76722145702,
IBAN : HR2023600001101408432Lokacija:

gdje_se_nalazimothumb

Tlocrti zgrade s razmještajem prostorija:

1. Tlocrt suterena
2. Tlocrt prizemlja
3. Tlocrt 1. kata
4. Tlocrt 2. kata
5. Tlocrt 3. kata