PRAVO OKOLIŠA - NAJAVA KOLOKVIJA 2.


30.05.2017. - 10,15 - 413

Sadržaj kolokvija:

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN 1/2017

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15

Prof.dr.sc. Axel Luttenberger

VJEŽBE IZ KOLEGIJA SIGURNOST NA MORU – SMJER BRODOSTROJARSTVO


U Ponedjeljak 22.05. i 29.05.2017. održati će se protupožarne vježbe za smjer BS na poligonu Šapjane. Svi detalji na web stranici Lovra Maglića.

VJEŽBE IZ KOLEGIJA SIGURNOST NA MORU – SMJER EITP


Vježbe iz kolegija Sigurnost na moru – smjer EITP

U srijedu 17.05.2017. održati će se protupožarne vježbe za smjer EITP na poligonu Šapjane. Svi datalji na web stranici Lovra Maglića. (link na http://www.pfri.uniri.hr/~maglic/)

OBAVIJEST STUDENTIMA 3 GODINE SMJERA LMPP, TOP I NTPP TE 1 GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA SMJERA TOP


U periodu od 15.05. - 22.05. dr.sc. Livia Maglić neće održavati nastavu zbog službene odsutnosti. 

OBAVIJEST - KOLEGIJI PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA I URBANI PROMET I OKOLIŠ


Zbog odsutnosti dr.sc.Nevena Grubišića u četvrtak 11.5.2017. zamijenit će se termini predavanja iz kolegija Planiranje i projektiranje prometnih terminala i kolegija Urbani promet i okoliš, tako da će se Urbani promet i okoliš održati u četvrtak, a Planiranje i projektiranje prometnih terminala u petak prema satnici. Vježbe iz kolegija Planiranje i projektiranje prometnih terminala za 3.grupu održat će se u petak u terminu 1. i 2. grupe.

Nastava iz kolegija Prometno inženjerstvo umjesto četvrtak 11.5.2017. održat će se u petak 12.5.2017. u 14.15 sati (233).

Stranica 1 od 16