ERASMUS NATJEČAJ ZA MOBILNOST STUDENATA, NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA


Sveučilište u Rijeci objavljuje ERASMUS NATJEČAJ za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za stručnu praksu studenata: 1.2.2017.-3.4.2017.

Natječaj za studijski boravak studenata: 1.3.2017.-3.4.2017.

Natječaj za mobilnost osoblja: 1.3.2017.-20.4.2017.

Detaljnije informacije o natječaju:

www.uniri.hr (pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus)

INFO DAN na Pomorskom fakultetu: srijeda, 1.3.2017., 12:00 sati, Velika vijećnica