NATJEČAJ ZA IZBOR DVA ZAPOSLENIKA/ZAPOSLENICE


Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik (domar-ložač)  i na radno mjesto II. vrste - viši stručni referent (izobrazbe pomoraca).

Pomorski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik (domar-ložač)  u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši stručni referent (izobrazbe pomoraca) u radni odnos na određeno vrijeme od 5 mjeseci s punim radnim vremenom u Centru za izobrazbu pomoraca.


Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

-KV ili SSS tehničkog smjera

-jedna godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.:

-Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij tehničkog, ekonomskog ili upravno- pravnog smjera

-poznavanje rada na računalu

-jedna godina radnog iskustva

-izvrsno poznavanje engleskog jezika

Dodatni uvjeti koji pristupnicima pod rednim brojem 2. donose prednost na natječaju:

-iskustvo u obavljanju poslova vezanih uz izobrazbu pomoraca prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Uz prijavu, pristupnici su dužni priložiti:

-životopis,

-dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,

-dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države (u preslici),

-dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za strane državljane) i

-druge dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:

Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka,

s naznakom  „PRIJAVA NA NATJEČAJ- Tehnički suradnik“

ili „PRIJAVA NA NATJEČAJ- Viši stručni referent“

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.