OSNOVNOŠKOLCI POSJETILI FAKULTET


Učenici 3.A i 3.B razreda Osnovne škole Ivana Zajca sa Škurinja s tri su učiteljice i pedagoginjom posjetili Pomorski fakultet.

U sklopu nastave u školi uče o Primorsko-goranskoj županiji, djelatnostima koje se u njoj odvijaju, prijevoznim sredstvima, pa se posjet navigacijskom simulatoru i izložbi Titanic – Carpathia savršeno uklopio u njihov nastavni program. Zanimljivo im je bilo upravljati brodom i simulirati plovidbu po svim vremenskim uvjetima. Pritom su slušali „mornarske“ priče asistenta Mate Barića i postavljali mnogobrojna pitanja, kako u simulatoru tako i na izložbi. Puni dojmova, terensku nastavu, učenici i učenice nastavili su posjetom Prirodoslovnom muzeju Rijeka.