ODOBRAVANJE POPUSTA NA PROGRAME IZOBRAZBE


Pomorski fakultet u Rijeci utvrdio je popuste na redovne cijene programa izobrazbe koji će se moći ostvarivati od 1. siječnja 2017. Popuste mogu koristiti završeni studenti, pomorci onih kompanija s kojima Fakultet ima sklopljen ugovor o suradnji, ali se popustima nagrađuje i vjernost polaznika.

 Kategorije popusta:

1. Studenti (redoviti i izvanredni) koji su stekli diplomu Pomorskog fakulteta u Rijeci.

  · popust iznosi 20 %.

2. Studenti s diplomom Pomorskog fakulteta u Rijeci koji su sudjelovali u programu ERASMUS, te nisu odslušali pojedini kolegij u kojemu je sadržan program izobrazbe ili su takav kolegij položili na drugom pomorskom učilištu (za programe izobrazbe koje PFRI ima prema rješenjima MPPI-a).

  · popust iznosi 50 %

3. Studenti Pomorskog fakulteta u Rijeci koji su stekli diplomu u statusu izvanrednog studenta te redoviti studenti koji tijekom studiranja nisu stekli uvjete za izdavanje potvrdnice o osposobljenosti (za programe izobrazbe koje PFRI ima prema rješenjima MPPI-a).

  · popust iznosi 50 %

4. Polaznici koji su na Pomorskom fakultetu u Rijeci pohađali najmanje tri programa izobrazbe u posljednje dvije godine (osim za programe posebnog programa obrazovanja).

  · popust iznosi 20 %

Napomene:

Iznosi odobrenih popusta po pojedinom programu izobrazbe se ne zbrajaju.

Ukupni godišnji iznos popusta pojedinog polaznika po bilo kojoj osnovi smije iznositi najviše 5.000,00 kuna.

Popusti studentima odobravanju se temeljem priložene diplome (preslika ili e-mail).

Pomorski fakultet zadržava pravo ne odobriti popust ukoliko ne postoji financijska isplativost tečaja, a koja ovisi o broju polaznika na programu izobrazbe.

Detaljne informacije o pravu na popuste mogu se dobiti u Centru za izobrazbu pomoraca (radno vrijeme pon – pet od 8 do 15 sati), na telefon 051 214587 ili mailom cip@pfri.hr.

Centar za izobrazbu pomoraca