PREDAVANJE KOOPMAN OPERATOR THEORY IN DYNAMIC SYSTEMS, FLUID MECHANICS AND BEYOND


Igor Mezić će na Tehničkom fakultetu u Rijeci 17.02.2017. održati predavanje "Koopman Operator Theory in Dynamic Systems, Fluid Mechanics and Beyond"

Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje na I. znanstvenom kolokviju Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017. koji će se održati u petak, 17. veljače 2017. s početkom u 12:00 sati u zgradi Tehničkog fakulteta (predavaonica P1), Vukovarska 58, Rijeka.  Tema kolokvija: Koopman Operator Theory in Dynamic Systems, Fluid Mechanics and Beyond. Gost predavač: Igor Mezić, Professor and Director, Center for Energy Efficient Design, Department of Mechanical Engineering, Head, Buildings and Design Solutions Group, Institute for Energy Efficiency University of California, Santa Barbara, USA. Jezik predavanja: engleski / hrvatski.