REZULTATI INTERNOG ERASMUS+ NATJEČAJA


Rezultati internog Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog osoblja Pomorskog fakulteta u Rijeci na Kobe University Japan.

Na temelju prijava pristiglih na interni Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog osoblja Pomorskog fakulteta u Rijeci na Kobe University Japan raspisan 3. veljače 2017., Povjerenstvo za odabir kandidata prijavljenih na natječaju je donijelo odluku da se doc. dr. sc. Irena Jurdana izabire za realizaciju mobilnosti osoblja u svrhu održavanja nastave te da se prof. dr. sc. Boris Sviličić izabire za realizaciju mobilnosti osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja, sve na Kobe University Japan. Izviješće o provedenoj evaluaciji.