DOKTORIRAO ŽELJKO SMOJVER


Obranom doktorske disertacije pod naslovom „Model integriranoga javnog prijevoza putnika u gradu Rijeci“ dana 3. ožujka 2017. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci mr. sc. Željko Smojver je završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo, smjera Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

Tim je činom stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta.

Povjerenstvo za obranu činili su:

1.  dr. sc. Čedomir Dundović, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, predsjednik Povjerenstva,

2.  dr. sc. Hrvoje Baričević, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, mentor i član,

3.  dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, izvanredna profesorica Građevinskog fakulteta u Rijeci, članica.