ACTS PROJEKT KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE


Hrvatska Agencija za mobilnost i programe Europske unije predložila je projekt ACTs (Avoiding Collisions at Sea), čiji je voditelj bio Pomorski fakultet u Rijeci, za primjer dobre prakse na temu razvoja digitalnih vještina unutar Europske unije.

Stručna radna skupina za digitalne vještine Europske komisije izabrala je između ostalih projekata, ACTs projekt kao primjer dobre prakse te ga uvrstila u bazu primjera pri DG CNECT. Ovaj izbor potvrdio je još jednom kvalitetu ACTs projekta, nakon što je projektu pri evaluaciji dodijeljeno 9 od maksimalnih 10 bodova. 

Više o navedenom dostupno je na slijedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/avoiding-collisions-sea