SASTANAK PARTNERA PROJEKTA ACTS+


Na Pomorskom fakultetu u Rijeci, 30. i 31. ožujka 2017. godine održan je drugi međunarodni koordinacijski sastanak partnera projekta „Avoiding Collisions aT Sea Plus“ (ACTS+). Projekt ACTS+ započeo je listopadu 2016., a planirano vrijeme završetka je ožujak 2019. godine. Projekt je odobren u sklopu EU programa Erasmus+.

Cilj projekta je razviti on line materijale za učenje COLREGs-a korištenjem stvarnih scenarija susretanja brodova kako bi se poboljšalo znanje i sposobnost pomoraca u primjeni COLREGs-a, razviti program obuke predavača kako bi se poboljšala sposobnost predavača da na ispravan način podučava COLREGs te razviti platformu za e-učenje. U razvoju materijala za učenje predviđeno je uključivanje aktivnih pomoraca.  

Na projektu sudjeluje osam partnera, a vodeći partner je Southampton Solent University, UK. Na sastanku bili su prisutni predstavnici partnera iz Ujedinjenog Kraljevstva, Slovenije, Bugarske i Španjolske, te sudionici projekta s Pomorskog fakulteta u Rijeci, dr.sc. Đani Mohović kao voditelj projekta na Fakultetu, dr.sc. Robert Mohović, dr.sc. Renato Ivče, dr.sc. Igor Rudan, dr.sc. Ana Perić Hadžić, Mate Barić mag.ing. te  Saša Milanović mag.ing.   

U okviru dvodnevnog koordinacijskog sastanka predstavljene su radne aktivnosti koje predstoje u 30 mjeseci trajanja projekta, te su dogovoreni budući radni zadaci potrebni za uspješno ostvarenje ciljeva projekta.