Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Izvedbeni plan

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I) 

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Željko Glavan, viši predavač
MATEMATIKA 1 3 2 6
2. Dr.sc. Saša Mićanović FIZIKA 1 2 1 5
3. Prof.dr.sc. Vinko Tomas OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 3 2 7
4. Izv.prof.dr.sc. Mato Tudor OSNOVE INFORMATIKE 2 2 5
5. Izv.prof.dr.sc. Igor Rudan OSNOVE POMORSKOG PROMETA 2 1 3
6. Dr.sc. Marija Brala-Vukanović; Jasmina Jelčić, mag.educ., asistent ENGLESKI JEZIK 1 1 2 3
7. Maja Redžić, mag.cin., viši predavač TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1.

Doc.dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Željko Glavan, viši predavač

MATEMATIKA 2 2 2 5
2. Doc.dr.sc. Irena Jurdana ELEKTRIČNA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA 2 2 5
3.

Doc.dr.sc. Marko Valčić
Doc.dr.sc. Aleksandar Cuculić; Doc.dr.sc. Jasmin Ćelić

LABORATORIJ I VJEŠTINE

0 3 4
4. Prof.dr.sc. Vinko Tomas OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 3 2 7
5. Dr.sc. Marija Brala-Vukanović; 
Jasmina Jelčić, mag.educ., asistent
ENGLESKI JEZIK 2 1 2 3
6. Maja Redžić, mag.cin., viši predavač TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1


U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 5 ECTS bodova.
Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom. 

      Pr. Vj. ECTS
1. Prof.dr.sc. Damir Zec SIGURNOST NA MORU* 3 1 5
6. Dr.sc. Maja Matetić NAPREDNO PROGRAMIRANJE 2 2 5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Prof.dr.sc. Boris Sviličić ELEKTRONIČKI ELEMENTI I SKLOPOVI 4 2 6
2. Izv.prof.dr.sc. Dubravko Vučetić BRODSKI ELEKTRIČNI STROJEVI 2 1 4
3. Prof.dr.sc. Vinko Tomas OSNOVE AUTOMATIZACIJE 2 2 5
4. Dr.sc. Marija Brala-Vukanović; Jasmina Jelčić, mag.educ., asistent ENGLESKI JEZIK 3 1 2 3


U III semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova
Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom.

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Predrag Kralj BRODSKI POGONSKI SUSTAVI* 2 2 5
2.

Dr.sc. Vladimir Mićović

Dr.med. Željko Sesar

POMORSKA MEDICINA* 2 1 3
3. Doc.dr.sc. Irena Jurdana RAČUNALNE MREŽE I PROTOKOLI* 2 1 4
4.

Dr.sc. Božidar Kovačić

WEB PROGRAMIRANJE

2 1 4
5.

Albin Redžić, mag.cin., viši predavač

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3

0 2 1
6.

Doc.dr.sc. Irena Jurdana

BAZE PODATAKA

2 1 4


LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Izv.prof.dr.sc. Dubravko Vučetić BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI 3 2 6
2. Doc.dr.sc. Zoran Mrak POMORSKE RADIOKOMUNIKACIJE 2 2 6
3.

Prof.dr.sc. Boris Sviličić

DIGITALNA ELEKTRONIKA

3 2 6
4. Dr.sc. Marija Brala-Vukanović; Jasmina Jelčić, mag.educ., asistent ENGLESKI JEZIK 4 1 2 3


U IV semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 9 ECTS bodova
Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom.

      Pr. Vj. ECTS
1.

Dr.sc. Dragan Martinović

BRODSKI POMOĆNI STROJEVI I UREĐAJI*

3 0 4
2. Doc.dr.sc. Predrag Kralj BRODSKA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA* 2 1 4
3. Dr.sc. Božidar Kovačić INTERNET TEHNOLOGIJE 2 2 5
4.

Albin Redžić, mag.cin., viši predavač

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4

0 2 1
5.

Doc.dr.sc. Vlado Frančić

UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I KVALITETOM U POMORSTVU

2 1 3


ZIMSKI SEMESTAR (V)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Zoran Mrak OSNOVE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 3 2 5
2. Prof.dr.sc. Boris Sviličić MIKRO I OSOBNA RAČUNALA 2 2 5
3. Prof.dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATIZACIJA BRODSKIH SUSTAVA 3 2 6
4. Izv.prof.dr.sc. Dubravko Vučetić ENERGETSKA ELEKTRONIKA 2 1 4
5. Doc.dr.sc. Irena Jurdana ELEKTRONIČKI NAVIGACIJSKI UREĐAJI 2 1 4
6. Prof.dr.sc. Boris Sviličić ODRŽAVANJE ELEKTORNIČKIH SUSTAVA 2 2 4


U V. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 2 ECTS boda, s time da ne može odabrati izborni kolegij kojeg je već prethodno odabrao u III semestru. Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom.

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Radoslav Radonja ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA 2 0 2
2. Dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio, viši predavač
POMORSKO PRAVO 2 0 3


LJETNI SEMESTAR (VI)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Zoran Mrak POMORSKI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI 3 2 5
2. Prof.dr.sc. Vinko Tomas RAČUNALO UPRAVLJANJE BRODSKIM SUSTAVIMA 2 2 5
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA     10


U VI. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 10 ECTS bodova. Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom. Uz odobrenje Zavoda za elektrotehniku, automatiku i informatiku student može u 6. semestru izabrati kolegij s drugog studijskog smjera Pomorskog fakulteta u Rijeci ili drugog fakulteta koji je sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Prof.dr.sc.​

      Pr. Vj. ECTS
1. Izv.prof.dr.sc. Dubravko Vučetić ELEKTRIČNI PORIV BRODA* 3 1 5
2. Doc.dr.sc. Zoran Mrak PLOVIDBENA PRAKSA* 0 2 2
3. Prof.dr.sc. Vinko Tomas  INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5
4. Izv.prof.dr.sc. Mirano Hess  ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU* 3 0 3