Centar za izobrazbu pomoraca


Centar za izobrazbu pomoraca (CIP), kao organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta u Rijeci, obavlja poslove vezane uz izobrazbu pomoraca i programe cjeloživotnoga obrazovanja. Cilj CIP-a je, sukladno suvremenim kretanjima u naobrazbi i izobrazbi pomoraca i zapošljavanju pomorskih stručnjaka, osmišljavati, organizirati i provoditi programe, komunicirati s brodarskim i drugim tvrtkama, te istraživati i unapređivati programe izobrazbe i cjeloživotnoga obrazovanja pomoraca.

Programi izobrazbe:

-propisani Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, kako je izmijenjen i dopunjen (NN br. 130/13, 45/14, 124/15 i 72/16);
-organizirani prema zahtjevima kompanija;
-posebni programi obrazovanja radi stjecanja zvanja prvoga časnika palube i drugoga časnika stroja (propisani gore navedenim Pravilnikom);
-dodatni program naobrazbe koje moraju odslušati i položiti pristupnici koji su završili srednju školu elektrotehničkog smjera (propisan gore navedenim Pravilnikom).