Služba kadrovskih i općih poslova

SLUŽBA KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
VODITELJ SLUŽBE KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
Domazet Tatjana 136 i 137 316 domazet@pfri.hr
STRUČNI REFERENT
Crnogorac Brigita 137 317 brigita@pfri.hr
DOSTAVLJAČ-RADNIK NA FOTOKOPIRNOM STROJU
Kereš Smilja 112  
CENTRALA
Lilić Ilonka 100
ELEKTRIČAR
Galamboš Ivica 145
DOMAR
Valčić Marinko 177
Zorić Miljenko 190
SPREMAČICE
Maruna Jagoda      
Boltheinstein Ivanka      
Grohovac Petković Vlasta      
Kućan Mirjana      
Majstorović Danijela
Manojlović Janja      
Tadić Ljubica