Služba kadrovskih i općih poslova

 

SLUŽBA KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
VODITELJ SLUŽBE KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
Domazet Tatjana 136 i 137 316 domazet@pfri.hr
STRUČNI REFERENT
Crnogorac Brigita 137 317 brigita@pfri.hr
DOSTAVLJAČ-RADNIK NA FOTOKOPIRNOM STROJU
Kereš Smilja 112    
CENTRALA      
Lilić Ilonka 100    
DOMAR      
Valčić Marinko 177    
SPREMAČICE
Maruna Jagoda      
Boltheinstein Ivanka      
Grohovac Petković Vlasta      
Kućan Mirjana      
Majstorović Danijela      
Manojlović Janja      
Tadić Ljubica