UPISI

 

UPISI U PRVU GODINU STUDIJA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2016./2017. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A - JESENSKI ROK

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija ak.god. 2016./2017., za kandidate koji su se prijavili putem NISpVU sustava u jesenskom roku i steknu pravo upisa plasmanom na rang listi 20. rujna 2016. godine, obavljat će se 21. i 22. rujna 2016. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Detalji o upisima nalaze se na poveznici:

OBAVIJEST O UPISIMA - JESENSKI ROK

OBAVIJEST O SPUŠTANJU CRTE

Detalje o studijskim programima, brošuru te ostale informacije o prijavi za upis na preddiplomske studije u ak.god. 2016./2017. kandidati mogu pogledati na web stranici http://www.postani-student.hr/

Uvjeti upisa, upisne kvote te detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini.

 


UPISI U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2016./2017. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini. U nastavku se nalazi obavijest i prijavni listovi za kandidate starije od 24 godine a koji su srednješkolsko obrazovanje završili prije 2010. godine te nisu obvezni polagati državnu maturu.
Upisi će se provoditi u razdoblju od 06. do 10. lipnja 2016. godine.

(OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2016./2017. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE)

Prijavni list - N, TP, LOG

Prijavni list - B, EITP

 


 

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2016./2017.

Nakon provedenog razredbenog postupka formirane su rang liste pristupnika koji su stekli pravo upisa prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija u ak.god. 2016./2017. Upisi će se obavljati 06. i 07. listopada 2016. godine. Molimo kandidate koji su stekli pravo upisa da ne uplaćuju upisninu u iznosu 370,00 kn kako je navedeno u Natječaju za upis, već 120,00 kn kako je navedeno u obavijesti. Detalji se nalaze na poveznicama:

RANG LISTE REDOVITI

RANG LISTE IZVANREDNI

OBAVIJEST O UPISIMA

_______________________________________________________________________________

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2016./2017. 

Upisi u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija  u ak.god.  2016./2017.  provoditi će se kao ak.god. 2014./2015. i ranije, dakle na Fakultetima, odnosno neće se provoditi putem Nacionalnog informacijskog sustava za upis na diplomski studij.
Uvjeti upisa, termini i detalji o prijavama i upisima mogu se naći u Natječaju za upis studenata u prvu godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih studija u 2016./2017. akademskoj godini. Ostale obavijesti biti će objavljene naknadno.

OBAVIJEST O UPISIMA

PRIJAVNI LIST

FILM O FAKULTETU 

BROŠURA FAKULTETA