Croatian(HR)English (United Kingdom)

23.04.2014

UPISI

  • PDF

UPISI U PRVU GODINU STUDIJA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2013./2014. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A

Detalje o studijskim programima, brošuru te ostale informacije o prijavi za upis na preddiplomske studije u ak.god. 2013./2014. kandidati mogu pogledati na web stranici http://www.postani-student.hr/

Uvjeti upisa, upisne kvote te detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija u 2013./2014. akademskoj godini.


UPISI U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2013./2014. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2013./2014. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

Prijavni list - N, TP, LOG

Prijavni list - B, EITP

RANG LISTE KANDIDATA STARIJIH OD 24 GODINE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STUDIJ


UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2013./2014. 


Prijave za razredbeni postupak primaju se od 27.09.2013. do 01.10.2013. godine, rang lista biti će objavljena 03.10.2013. u 12:00 sati, a upisi će se vršiti 04.10.2013. od 09:00 do 13:00 sati.

Uvjeti upisa, upisne kvote, termini te ostale informacije o upisima na sveučilišne diplomske studije nalaze se u Natječaju za upis u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2013./2014. akademskoj godini.

PRIJAVNI LIST za prijavu za upis na diplomski studij