UPISI

 

UPISI U PRVU GODINU STUDIJA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2014./2015. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A

Detalje o studijskim programima, brošuru te ostale informacije o prijavi za upis na preddiplomske studije u ak.god. 2014./2015. kandidati mogu pogledati na web stranici http://www.postani-student.hr/

Uvjeti upisa, upisne kvote te detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija u 2014./2015. akademskoj godini.

 


UPISI U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2014./2015. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2014./2015. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

Prijavni list - N, TP, LOG

Prijavni list - B, EITP

 

 


UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2014./2015. 

 

Natječaj za upis studenata u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija u ak.god. 2014/2015.