UPISI

 

UPISI U PRVU GODINU STUDIJA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2015./2016. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A

Detalje o studijskim programima, brošuru te ostale informacije o prijavi za upis na preddiplomske studije u ak.god. 2015./2016. kandidati mogu pogledati na web stranici http://www.postani-student.hr/

Uvjeti upisa, upisne kvote te detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2015./2016. akademskoj godini.

OBAVIJEST O UPISIMA U JESENSKOM ROKU

 


UPISI U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2015./2016. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2015./2016. akademskoj godini. U nastavku se nalazi obavijest i prijavni listovi za kandidate starije od 24 godine a koji su srednješkolsko obrazovanje završili prije 2010. godine te nisu obvezni polagati državnu maturu.
Upisi će se provoditi u razdoblju od 08. do 12. lipnja 2015. godine.

(OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2015./2016. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE)

Prijavni list - N, TP, LOG

Prijavni list - B, EITP

 


UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2015./2016. 

Upisi za kandidate koji 01. listopada 2015. godine po objavi službenih NISpDS rang lista ostvare pravo upisa na sveučilišne diplomske studije Pomorskog fakulteta u Rijeci obavljati će se u petak, 02. listopada 2015. godine, od 09:00 do 13:00 sati, u prostoriji 405.

OBAVIJEST O UPISIMA

UPISNI LISTOVI

 

_____________________________________________________________________________

Poštovani studenti / studentice,

Ovim putem izvješćujemo Vas da se od ak.god. 2015./2016. uvodi elektronički sustav prijava na diplomske studije.

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje će u akademskoj godini 2015./2016. prvi put elektroničkim putem provesti prijave na diplomske studije sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Nakon implementacije ovoga sustava na sastavnice Sveučilišta u Rijeci planira se njegovo postupno uvođenje i na ostala visoka učilišta u Hrvatskoj. Time će se minimalizirati papirologija i smanjiti troškovi prijava, što će olakšati postupak upisa samim studentima, ali i visokim učilištima te se očekuje povećanje vertikalne mobilnosti. Sustav će razmijeniti podatke o rezultatima i ostalim potrebnim podacima s preddiplomskih studija s informacijskim sustavima visokih učilišta te će se, temeljim tih podataka, generirati rang-liste za upise na diplomske studije.

Informacije, uvjeti upisa i ostali detalji o prijavama mogu se pronaći na www.studij.hr , u izbornicima "Sve o prijavama", "Kalendar" i "Prijave na diplomske studije" a naknadno će biti objavljeni i u Natječaju za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih stručnih studija u 2015./2016. akademskoj godini.

Molimo Vas da ukoliko planirate slijedeće akademske godine upisati neki od diplomskih studija Pomorskog fakulteta u Rijeci, detaljno pogledate upute na navedenoj stranici.

Također Vas ovom prilikom upozoravamo da zbog rokova za prijave za upis na diplomski studij, definiranih od strane Središnjeg prijavnog ureda, vodite računa o tome da svi ispiti preddiplomskog studija propisani nastavnim programom moraju biti položeni u prvim rokovima mjeseca rujna, da sve ocjene moraju biti evidentirane u Studomatima, te da završni rad mora biti na vrijeme predan i obranjen, kako biste stigli prijaviti željeni diplomski studij. Rokove prijava završnih radova za mjesec rujan objaviti ćemo naknadno na web stranici Fakulteta: www.pfri.uniri.hr