Projekti

Znanstveni projekti – Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

 • ­ Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka, Edna Mrnjavac, 112001
 • ­ Utjecaj zahtjeva zaštite okoliša na energetske sustave broda, Dragan Martinović, 112003
 • ­ Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Hrvatskoj, Pavao Komadina, 112004
 • ­ Modeliranje gospodarenja energijom u brodogradilištu, Ivan Vlahinić, 112005
 • ­ Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava, Čedomir Dundović, 112008
 • ­ Prihvatljivost porivnog sustava po energiji, sigurnosti, ekologiji i održavanju, Enzo Tirelli, 112009
 • ­ Elektroničko logistički grozd lučkog okružja - hibridne poslovne strukture, Dragan Čišić, 112010
 • ­ Teorija sampliranja i primjene, Tibor Pogany, 112011


Međunarodni projekti

 • Web stranica međunarodnih projekata - Projekti

Selektivni projekti u suradnji s drugim ustanovama

 • ­Dugoročni razvoj pomorstva SRH do 2000. godine, (Ekonomski institut, Zagreb);
 • ­Racionalizacija međupogonskog transporta u brodograđevnoj industriji" ("3. maj", Rijeka),
 • ­Simulacije učinka ventilacije prostora broda pomoću kompjutora" ("3. maj" Rijeka);
 • ­Optimalizacija eksploatacije riječke luke" (Luka Rijeka);
 • ­Istraživanje optimalnih rješenja povezivanja kopna i otoka (Jadrolinija Rijeka)


Projekti naručeni od strane državne uprave

 • Lučki prometni pravac, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo), Rijeka, 2004
 • Linijsko brodarstvo, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo), Rijeka, 2004
 • Priprema primjene i izrada nacrta Zakona o sigurnosnoj zaštiti brodova i morskih luka otvorenih za međunarotni promet
 • Dosadašnja iskustva i mogući model upravljanja lukama za javni promet PGŽ, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo), Rijeka, 2003
 • Nadzor nad izradom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izvedbu radova rekonstrukcije broda P/B Uragan, (Grad Rijeka), Rijeka, 2003
 • ­Projekt Vlade Republike Hrvatske - Strategija razvitka Republike Hrvatske, dio Pomorstvo, Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, Zagreb, 2001
 • ­Prijedlog obveznog obalnog peljarenja u akvatoriju riječkog zaljeva s osvrtom na peljarenje brodova u Sjevernom Jadranu, Maritimna studija, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo), Rijeka, 1999.
 • ­Prijedlog sustava usmjerene i odvojene plovidbe na Jadranu, (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH), Rijeka, 1998..
 • ­PROHES – Projekt razvoja organizacije hrvatskog energetskog sustava, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, 1993-1997.
 • ­Pravilnik o ispravama i knjigama brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske, (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH), Rijeka, 1997.
 • ­Pravilnik o zvanjima, svjedodžbama o osposobljenosti i ovlaštenjima članova posade brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske, (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH), Rijeka, 1996, s pripremom izvještaja o primjeni STCW konvencije u Republici Hrvatskoj
 • ­Nacrt Zakona o ratifikaciji međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, s prijevodom Konvencije (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH), Rijeka, 1996