Časopis "Pomorstvo"


Pomorstvo (Scientific Journal of Maritime Research)Pomorstvo-28-mala


UDK: 656.61
ISSN 1332-0718 – tiskano izdanje
ISSN 1846-8438 – mrežno izdanje

Izdavač: Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet u Rijeci

Adresa: Studentska 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 338 411

E-mail: casopis@pfri.hr

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci izdavač je časopisa Pomorstvo (Journal of Maritime Studies) od 1999. godine. Ovaj časopis sljednik je «Zbornika radova» koji je prvi put objavljen 1964. godine.

Misija časopisa Pomorstvo  - Scientific Journal of Maritime Research je promocija znanosti, struke, znanstvene misli i znanstvenog pristupa u multidisciplinarnom području tehničkih, društvenih, humanističkih i ostalih znanosti u kompleksnoj domeni pomorstva.

Svrha, cilj i tematska orijentiranost časopisa Pomorstvo prvenstveno je usmjerena na: razvoj teorijskih i praktičnih postavki, analize pojmova, objavljivanje rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja..., u aktivnostima, djelatnostima, procesima i odnosima na moru ili koji su u vezi s morem.

Od 2006. godine Pomorstvo se izdaje dva puta godišnje (u lipnju i prosincu). Pored uredničkog odbora, kojega čine sveučilišni profesori s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, časopis ima i Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor. Njegovi su članovi renomirani znanstvenici iz inozemstva, a predvodi ih prof.dr.sc. David Last, ugledni znanstvenik iz Velike Britanije.

Radovi se objavljuju na engleskom jeziku.

Svaki pojedini autor odgovoran je za sadržaj naveden u njenom/njegovom radu objavljenom u Pomorstvu. Stoga je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao izdavač, oslobođen svake odgovornosti od posljedica koje eventualno nastanu po objavljivanju rada.

U financiranju Časopisa sudjeluje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Članke u Pomorstvu uvrštavaju u svoje baze podataka:

 • Abell Library Austin College, Sherman, Texas, USA
 • ASFA (CSA) - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, CSA, Maryland, USA
 • BiblioSTIC - Vandœuvre-lès-Nancy, Cedex, France
 • BMT - British Maritime Technology Abstracts, Teddington, United Kingdom
 • CABI – Oxon, United Kingdom
 • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France
 • Cornell University, Ithaca, New York, USA
 • COBISS/OPAC, Virtualna knjižnica Slovenije
 • CSA (Cambridge Scientific Abstracts) - Oceanic Abstracts, Maryland, USA
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals, Lund University Libraries, Sweden
 • EBSCO Publishing – Ipswich, MA, USA
 • EJOL – Electronic Journals Online Library, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
 • GEOBASE - The Bibliographic database for the Earth, Geographical and Ecological Sciences
 • HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
 • Indeks Copernicus International, Poland
 • INSPEC – Database published by the Institution of Engineering and Technology, UK
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Hrvatska
 • NewJour – Electronic Journals and Newsletters, USA
 • OAI-PMH - The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, Washington, DC, USA
 • SCOPUS -Elsevier's abstract and indexing (A&I) database
 • TRIS/TRID – Transport Research International Documentation, Washington, DC, USA
 • Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Biotecnología, Biblioteca, Mexico
 • Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig University Library, Braunschweig, Deutschland
 • Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 93042 Regensburg, Deutschland
 • ZDB - Staatsbibliothek zu Berlin, Deutsche Nationalbibliothek, Berlin, Deutschland

Časopis izlazi dvaput u godini. Naklada 200 primjeraka.

Pretplata za organizacije i ustanove 40,00 kn, za pojedince 20,00 kn.

Cijena u skriptarnici Fakulteta za studente 10,00 kn, a za sve ostale 20,00 kn.

The Council of Science Editors i Editorial Policy Committee potiču sve uključene u proces izdavanja časopisa na odgovornost u promicanju cjelovitosti objavljivanja znanstvenog časopisa (Scott-Lichter D and the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update. 3rd Revised Edition. Wheat Ridge, CO: 2012.)

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update.pdf

Izjava o otvorenom pristupu
Časopis Pomorstvo ima otvoreni pristup. Time se omogućuje slobodan pristup, pretraživanje, čitanje, preuzimanje, distribucija i ostalo zakonsko korištenje.
Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu preuzeta je s http://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija

Naknada
Časopis Pomorstvo ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.

Plagijarizam
Plagijat je oblik piratstva koje uključuje neovlaštenu uporabu ili oponašanje jezičnih obrazaca (prikaza, slika ili tablica) i tuđih misli te predstavljanje istih kao vlastiti izvorni rad a da se ne traži dopuštenje ili navede autor izvornoga sadržaja. Plagijat obično uključuje korištenje tuđih materijala, ali se može odnositi i na umnožavanje vlastitih prethodno objavljenih istraživanja bez navođenja istoga (što se katkada naziva samoplagijatom ili dvostrukim objavljivanjem). (Council of Science Editors. Sample correspondence.
Available at: http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3335 (Accessed March 9, 2012).)