Centar za izobrazbu pomoraca


Informacije o uvodnom razlikovnom programu Elektrotehničkog smjera za pristupanje ispitu za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6)

 Centru za izobrazbu pomoraca

Centar za izobrazbu pomoraca je ustrojbena jedinica Pomorskog fakulteta u Rijeci u kojoj se obavljaju svi poslovi vezani za izobrazbu pomoraca, u skladu s međunarodnim konvencijama, te svi poslovi vezani za provođenje programa cjeloživotnoga obrazovanja.

Programi izobrazbe, koji se održavaju na Pomorskom fakultetu u Rijeci, mogu se podijeli u tri osnovne grupe:

  • programi izobrazbe propisani Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN br. 50/07 s izmjenama i dopunama), odnosno STCW 78/95 konvencijom kako je izmijenjena i dopunjena,
  • preporučeni programi izobrazbe, koji se nalaze se u dijelu preporuka STCW konvencije i programi osmišljeni prema zahtjevima brodarskih društava i ostalih organizacija,
  • pripremne konzultacije za polaganje časničkih ispita.

Pri Centru za izobrazbu pomoraca organizira se Posebni program obrazovanja za stjecanje časničkih zvanja.

Smještaj ureda Centra za izobrazbu pomoraca

Djelatnici

ISO certifikacija

Popis programa izobrazbe

Oprema za izvođenje programa izobrazbe
- simulatori
- predavaonice
- poligoni

Plaćanje

Odluke

Odluka 10% popusta

Korisni linkovi

Kontakt