Često postavljana pitanja

1. Koje dokumente je potrebno dostaviti radi dobivanja potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima?

Informacije o izdavanju potvrde o izjednačavnju stručnih naziva sa akademskim nazivima mogu se dobiti na ovim Internet stranicama i to pod izbornikom -> O nama -> Pravni akti.

Iz točke 7 razvidno je što je potrebno učiniti i priložiti.

2. Koji je postupak izdavanja novog indeksa ako student izgubi/ošteti indeks?

Ako student izgubi/ošteti indeks, dužan je zatražiti pismenom zamolbom  izdavanje novog indeksa (duplikata indeksa). U slučaju gubitka/oštećenja indeksa uz zamolbu se prilažu:

- potvrda o javnoj objavi gubitka indeksa u «Narodnim novinama» iz koje je vidljivo da je indeks proglašen nevažećim,

- 2 nove fotografije (veličine 4 x 6 cm)

- potvrda o podmirenim troškovima izdanja duplikata na žiro-račun Fakulteta u iznosu od 85,00 kn

-stari indeks u slučaju da je indeks oštećen.

3. Koji je postupak izdavanja nove studentske iskaznice X-ice koja je izgubljena (ukradena, oštećena)?

Zahtjev za izdavanje studentske iskaznice student podnosi Studentskom uredu. Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje nove studentske iskaznice potrebno je uplatiti naknadu za izdavanje nove iskaznice i to u iznosu od:

-   prvi put (upis na ustanovu) - 25,00 Kn

-  drugi put (prvi put izgubljena) - 30,00 Kn

-  treći put (drugi put izgubljena) - 50,00 Kn

-  svaki dodatni put - 100 Kn

Oštećenu iskaznicu student je dužan vratiti u studentski ured.

Podnošenjem zahtjeva student dobiva privremenu iskaznicu  kojom ostvaruje prava na prehranu u razdoblju dok ne dobije novu iskaznicu. Po preuzimanju novonapravljene iskaznice, privremena iskaznica se vraća u Studentski ured.

4. Da li je potrebno za svaku upisanu višu godinu studija priložiti traženu dokumentaciju kojom se dodjeljuje određena razinu prava?

Za ostvarivanje bilo koje razine prava veće od 1, potrebno je za svaku upisanu godinu studija priložiti matičnom Fakultetu traženu dokumentaciju ( Potvrda o stalnom mjestu prebivališta iz MUP-a ili fotokopija osobne iskaznice, Potvrda o SC-a o smještaju u domu, Potvrda Ministarstva rada i socijalne skrbi, Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora).

Opširne informacije o sustavu  X-ica  - http://www.cap.srce.hr/

5. Kako se postupa s X-icom nakon što student diplomira?

Stjecanjem diplome, odnosno polaganjem diplomskog ispita, Studentski ured evidentira u  bazu podataka radi prestanak studentskih prava. Fakultet mora poništiti (npr. probušiti ili škarama oštetiti rub) iskaznice studenima koji su izgubili studentska prava diplomiranjem (ili na neki drugi način).

6. Kada može redoviti student zatražiti mirovanje studentskih obaveza?

Informacije o pravu na mirovanje obveza mogu se dobiti na ovim Internet stranicama i to pod izbornikom -> O nama -> Pravni akti. Iz točke 2 i 6 razvidno je pod kojim uvjetima student ima pravo na mirovanje obveza, ovisno po kojem Pravilniku studiranja je student upisao studij.

7. Da li nakon završenog stručnog studija na Fakultetu student može uz polaganje razlikovnih predmeta upisati sveučilišni preddiplomski studij?

Pravo upisa na razlikovni studij imaju studenti koji su završili stručni četverosemestralni ili petosemestralni studij na Pomorskom fakultetu.

Više nformacija o upisima na razlikovnom programu studija može se dobiti na ovim Internet stranicama i to pod izbornikom -> O nama -> Pravni akti -> Pravilnik o ustrojstvu i izvedbi razlikovnih programa studija i stjecanju odgovarajućih akademskih naziva.