Postupak javne nabave


Obavijest Dekana o nepostojanju sukoba interesa

 

pdf  Obavijest Dekana

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) na temelju danih izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Pomorski fakultet u Rijeci kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

Pregled ugovora

 


pdf  Pravilnik o bagatelnoj nabavi

pdf  Prikaz bagatelne nabave 2016.

pdf  Plan nabave PFRI 2016.

pdf  Plan nabave PFRI 2015.

pdf  Rebalans plana nabave 2015. godina

pdf  Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba i usluga

pdf  Pregled sklopljenih ugovora

pdf  Procedura zaprimanja računa PFRI.

 

Arhiva

 


pdf  Plan nabave PFRI 2013