Postupak javne nabave


Obavijest Dekana o nepostojanju sukoba interesa

 

PDF  Obavijest Dekana

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) na temelju danih izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Pomorski fakultet u Rijeci kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

Pregled ugovora

 


PDF  Pravilnik o bagatelnoj nabavi

PDF  Plan nabave PFRI 2014.

PDF  Rebalans plana nabave za 2014. godinu

PDF  Pregled sklopljenih ugovora

PDF  Procedura zaprimanja računa PFRI.

 

Arhiva

 


PDF  Plan nabave PFRI 2013