Dokumenti i obrasci


1. Obrazac za izvedbeni plan nastave (MS Word format),

2. Obrazac za opis kolegija (MS Word format),

3. Obrazac izvedbeni nastavni program (MS Word format).

 

NAPOMENE:

a) Gore navedeni obrasci morali bi biti nazivani na način da slijede imensku konvenciju, odnosno, da su sastavljeni od kratica i to:

NazivStudijskogPrograma_VrstaStudija_StudijskaGodina_StudijskiSemestar_NazivPredmeta_TipObrasca.pdf

b) Izvedbeni plan nastave nema oznaku Tip obrasca dok se za Opis kolegija koristi kratica PR, a za izvedbeni nastavni program IP.

c) Za naziv predmeta ne koriste se naši dijakritički znakovi, razmaci i interpunkcije osim znaka "_" koji se koristi umjesto razmaka u svrhu odvajanja.

d) Primjeri:

NIT_DS_1G_1S_Ekologija_u_prometu.pdf

gdje su kratice sljedeće

NIT - studijski program Nautika i tehnologija pomorskog prometa (koriste se još i BS, EITP, TOP i LIM),
DS - diplomski studij (koristi se još i PDS),
1G - prva godina (koriste se još i 2G i 3G),
1S - prvi semestar (koriste se još i 2S, 3S, 4S, 5S i 6S).

bez nastavka na kraju - izvedbeni plan

IP - izvedbeni nastavni program

PR - opis kolegija

Primjeri: 

BS_PDS_2G_5S_Tjelesna_i_zdravstvena_kultura.pdf - Izvedbeni nastavni plan

BS_PDS_2G_5S_Tjelesna_i_zdravstvena_kultura_IP.pdf - Izvedbeni nastavni program

BS_PDS_2G_5S_Tjelesna_i_zdravstvena_kultura_PR.pdf - Opis kolegija

LIM_DS_1G_3S_Matematika_1.pdf - Izvedbeni nastavni plan

LIM_DS_1G_3S_Matematika_1_IP.pdf - Izvedbeni nastavni program

LIM_DS_1G_3S_Matematika_1_PR.pdf - Opis kolegija

.