Potvrda MZOS-a o obavljanju djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 26. studenoga 2012. godine donesenoj u postupku reakreditacije Pomorskog fakulteta u Sveučilišta u Rijeci, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije, dana 11. prosinca 2012. godine izdalo je Potvrdu kojom se potvrđuje da Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvodenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice, te Kriterija za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Potvrda