Istraživanje o korupciji, diskriminaciji, plagiranju i uznemiravanju

Rektorat Sveučilišta u Rijeci počet će s provođenjem istraživanja u okviru projekta IPA 2008 „Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at Improving Academic Integrity".

Cilj ovog istraživanja je ispitati pojavne oblike korupcije, diskriminacije, plagiranja i uznemiravanja (seksualno zlostavljanje i mobing) na našem Sveučilištu te pribaviti informacije od članova i članica naše akademske zajednice u kojoj mjeri su se susretali s navedenim pojavama tijekom studiranja ili na svom radnom mjestu. Rezultati ovog istraživanja pomoći će nam učinkovitije spriječiti navedene pojave te razviti pravni okvir kojim bismo štitili svakog člana naše zajednice od spomenutih neprihvatljivih ponašanja.

Istraživanje će se provoditi elektronskim putem, a namijenjeno je studentima/cama, nastavnom i nenastavnom osoblju te je zajamčena potpuna tajnost podataka i privatnost sudionika u istraživanju. Ankete će biti dostupne na dolje navedenim poveznicama do 15. ožujka 2013. godine.

Zaposlenici/ce Sveučilišta - Molimo Vas da ispunite anketu za zaposlenike (nastavno i nenastavno osoblje) Sveučilišta na slijedećoj poveznici: http://limesurvey.srce.hr/index.php?sid=98537&lang=hr

Studenti/ce Sveučilišta - Molimo Vas da ispunite anketu za studente Sveučilišta u Rijeci na slijedećoj poveznici: http://limesurvey.srce.hr/index.php?sid=72356&lang=hr

Rektorat Sveučilišta u Rijeci, prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvaljuje na suradnji. Odgovori će im zaista puno značiti.