Pozdravna riječ Dekana

kos

Poštovane kolegice i kolege, nastavnici vanjski suradnici/ce Fakulteta, studentice i studenti, članice i članovi udruge ALUMNI PFRI, nenastavno, tehničko i stručno osoblje, zaposlenice i zaposlenici Pomorskog fakulteta, posjetiteljice i posjetitelji web stranice Pomorskog fakulteta kao i svi prijatelji i štovatelji Pomorskog fakulteta u Rijeci, na početku valja istaći da je Pomorski fakultet u Rijeci najstarija visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u pomorstvu kako na Sveučilištu u Rijeci, tako i u Republici Hrvatskoj.

Pomorski fakultet u Rijeci nalazi korijenje svoga djelovanja još od 1866. godine kada je u Rijeci u zgradi riječke bolnice počela s radom austro-ugarska Vojna pomorska Akademija, koja je djelovala sve do 1914. godine, a od 1889. godine djeluje kao carsko-kraljevska Vojna pomorska Akademija (Marine Akademie). Početkom Prvog svjetskog rata Akademija prestaje s radom u Rijeci te se premješta u Beč. Valja istaći da su Vojnu pomorsku Akademiju u Rijeci završili hrvatski admiral Maksimilijan Njegovan (1858.–1930.), a također i jedan od najpoznatijih časnika austro-ugarske mornarice i prvi zapovjednik mornarice Države Slovenaca, Hrvata i Srba, hrvatski admiral Janko pl. Vuković-Podkapelski (1871.-1918.).

Školovanje na Akademiji trajalo je četiri godine, a upisivali su je polaznici koji su imali maturu (obično gimnazija) iz čitave Austro-Ugarske Monarhije. Akademija je djelovala sve do 1914. godine kada prestaje s radom te  postaje poljska bolnica, odnosno do 1918. godine  kada nakon sloma Austro-Ugarskog carstva postaje glavna gradska bolnica.

Prekid u visokoškolskom obrazovanju u domeni pomorstva traje sve do 1949. godine, kada je 4. travnja 1949. godine uredbom Vlade FNRJ osnovana Viša pomorska škola u Rijeci koja kasnije prerasta u Fakultet i djeluje neprekidno do današnjih dana. Od svojih početaka Viša pomorska škola je prošla sljedeće razvojne faze:

  • 1978. godine postaje Fakultet za pomorstvo i saobraćaj koji tako djeluje sve do 1998. godine kada se ustrojavaju dvije samostalne obrazovne ustanove, Visoka pomorska škola u Rijeci i Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci;
  • tijekom 2001. godine Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske donijelo je odluku da se Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci i Visoka pomorska škola u Rijeci integriraju u jedinstvenu ustanovu, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, koji djeluje i radi do današnjih dana.

Naš Fakultet je od svojih početaka do današnjih dana bio jedan od vodećih znanstveno-istraživačkih i visokoškolskih obrazovnih institucija u području pomorstva kako u Republici Hrvatskoj tako i na području Mediterana i znatno šire. Tijekom dugih godina postojanja Fakultet je postigao niz značajnih uspjeha kako na znanstvenom tako i na stručnom polju, ali je prošao i kroz vrlo teška razdoblja. Ovako duga i bogata povijest Fakulteta treba biti svima snažan poticaj i plodna osnova za intenzivan rast i razvoj Fakulteta u budućnosti.

Tri su nosiva stupa Pomorskog fakulteta u Rijeci: profesori – nastavnici, studenti i ALUMNI asocijacija. Profesori – nastavnici, asistenti, znanstveni novaci, laboranti  i ostalo nastavno osoblje odgovorno je za stvaranje znanstvenog i stručnog renomea i jedinstvene prepoznatljivosti Fakulteta na domaćoj i međunarodnoj razini. Studenti su središnji interes Fakulteta, a njihov akademski i stručni rast i razvoj odgovornost je svih nastavnika i nenastavnog osoblja Fakulteta. Udruga ALUMNI PFRI živa je veza između matičnog Fakulteta i svih diplomiranih studenata na svim razinama i vrstama studija, i predstavlja neposrednu vezu Fakulteta i različitih segmenata društva. Svim studentima Fakulteta od početka studija pomaže se s ciljem što uspješnijeg savladavanja nastavnog plana i programa i svih ostalih nastavnih obaveza, te se intenzivno radi na razvoju društvene odgovornosti, humanosti, organiziranosti i promicanju tolerancije u međusobnim odnosima.

Pored temeljne obrazovne funkcije Fakulteta, intenzivira se razvoj domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih aktivnosti (znanstvene i stručne konferencije, radionice, okrugli stolovi, maritimne studije, elaborati, izobrazba pomoraca…). Na web stranicama Fakulteta prikazani su programi, projekti i tekuće aktivnosti koje se odvijaju na Fakultetu samostalno ili u suradnji s drugim institucijama. Predstavljena su ustrojstva svih studijskih programa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski doktorski studij), ali i razni drugi sadržaji vezani uz rad Fakulteta. Mnogostrana i snažna suradnja s vodećim svjetskim i europskim fakultetima, institutima i institucijama u području pomorstva, prometa i logistike nudi poticajno akademsko okruženje i obogaćenje spoznaja iz različitih znanstvenih područja, polja i grana. Multidisciplinarnost je temeljna odrednica pomorstva, a također i Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Posebno značajan cilj našeg Fakulteta je komunikacija sa studentima, udrugom ALUMNI PFRI, domaćom i međunarodnom akademskom i znanstveno-istraživačkom zajednicom, te različitim znanstvenim i stručnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu. Naš Fakultet nudi interdisciplinarna znanja iz tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti, te obrazuje stručnjake iz područja pomorstva, nautike, brodostrojarstva, tehnologije i organizacije prometa, logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu, te elektroničkih i informatičkih tehnologija u pomorstvu i prometu. Pomorski fakultet u Rijeci u potpunosti je otvoren za stručnu i znanstvenu suradnju, sveukupnu komunikaciju i konstruktivne prijedloge za unapređenje svih vidova mnogobrojnih djelatnosti i aktivnosti koje se odvijaju na Fakultetu ili u kojima Fakultet sudjeluje izvan matične ustanove


Srdačan pozdrav,

Dekan,
Prof. dr. sc. Serđo Kos, FRIN