Croatian(HR)English (United Kingdom)

22.10.2014

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Izvedbeni plan

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Izvedbeni plan

OBRAZAC ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Željko Glavan
MATEMATIKA 1 3 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2.   FIZIKA 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Vinko Tomas OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 3 2 7 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Mato Tudor OSNOVE INFORMATIKE 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Igor Rudan OSNOVE POMORSKOG PROMETA 2 1 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Božana Knežević ENGLESKI JEZIK 1 1 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegijaLJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1.

Dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Željko Glavan

MATEMATIKA 2 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Irena Jurdana ELEKTRIČNA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Nikola Tomac TEHNOLOGIJA ELEKTROTEHNIČKIH MATERIJALA 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Vinko Tomas OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 3 2 7 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Božana Knežević ENGLESKI JEZIK 2 1 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 5 ECTS bodova.
Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom. 

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Damir Zec SIGURNOST NA MORU* 3 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Maja Matetić NAPREDNO PROGRAMIRANJE 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
UKUPNO IZBORNI* 3 1 5      


ZIMSKI SEMESTAR (III)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Boris Sviličić ELEKTRONIČKI ELEMENTI I SKLOPOVI 4 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Dubravko Vučetić BRODSKI ELEKTRIČNI STROJEVI 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Vinko Tomas OSNOVE AUTOMATIZACIJE 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Božana Knežević ENGLESKI JEZIK 3 1 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U III semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova
Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Predrag Kralj BRODSKI POGONSKI SUSTAVI* 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Željko Sesar POMORSKA MEDICINA* 2 1 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Irena Jurdana RAČUNALNE MREŽE I PROTOKOLI* 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4.

Dr.sc. Maja Matetić

WEB PROGRAMIRANJE

2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

5.

Albin Redžić, mag.cin.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3

0 2 1

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Opis kolegija

6.

Dr.sc. Patrizia Poščić

BAZE PODATAKA

2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (IV)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dubravko Vučetić BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI 3 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Zoran Mrak POMORSKE RADIOKOMUNIKACIJE 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3.

Dr.sc. Boris Sviličić

DIGITALNA ELEKTRONIKA

3 2 6

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Opis kolegija

4. Dr.sc. Božana Knežević  ENGLESKI JEZIK 4 1 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U IV semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 9 ECTS bodova
Izborni kolegiji (*) koji su u skladu s STCW konvencijom.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1.

Dr.sc. Ante Bukša

BRODSKA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA*

2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Dragan Martinović BRODSKI POMOĆNI STROJEVI I UREĐAJI* 3 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Božidar Kovačić INTERNET TEHNOLOGIJE 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4.

Albin Redžić, mag.cin.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4

0 2 1 Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Opis kolegija

5.

Dr.sc. Vlado Frančić

UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I KVALITETOM U POMORSTVU

2 1 3

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan


ZIMSKI SEMESTAR (V)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Irena Jurdana ELEKTRONIČKI NAVIGACIJSKI UREĐAJI 4 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Boris Sviličić ODRŽAVANJE ELEKTRONIČKIH SUSTAVA 2 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Zoran Mrak POMORSKI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI 3 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Vinko Tomas RAČUNALNO UPRAVLJANJE BRODSKIM SUSTAVIMA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U V semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 10 ECTS bodova, s time da ne može odabrati izborni kolegij kojeg je već prethodno odabrao u III semestru.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Irena Jurdana RAČUNALNE MREŽE I PROTOKOLI 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Tibor Poganj OBRADA I ANALIZA SIGNALA 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Maja Matetić NAPREDNO PROGRAMIRANJE * 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Damir Zec SIGURNOST NA MORU * 3 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Dragan Martinović BRODSKI POMOĆNI STROJEVI I UREĐAJI * 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Predrag Kralj BRODSKI POGONSKI SUSTAVI * 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Axel Luttenberger POMORSKO PRAVO I HAVARIJE * 2 0 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Ante Bukša BRODSKA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA * 2 1 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

* Kolegij je moguće upisati u 5. semestru samo ukoliko nije već prethodno upisan u 3. semestru.


LJETNI SEMESTAR (VI)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA     15 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U VI semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS boda.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Božidar Kovačić INTERNET TEHNOLOGIJE 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Nikola Tomac ROBOTIKA 3 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija