Tehnologija i organizacija prometa


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija:Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Tibor Pogany MATEMATIKA 1 3 2 6
2.

Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić

ENGLESKI JEZIK 1 1 2 4
3. Dr.sc. Darko Glažar SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 3 1 5
4. Dr.sc. Siniša Vilke OSNOVE TEHNOLOGIJE PROMETA 2 1 4
5. Dr.sc. Axel Lutenberger TRGOVAČKO PRAVO 2 1 5
6. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović ROBNI TOKOVI 2 1 5
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1

 

LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

 

Opis kolegija:Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Tibor Pogany MATEMATIKA 2 3 2 7
2. Dr.sc. Biserka Draščić Ban STATISTIKA 3 2 6
3. Dr.sc. Mato Tudor PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 3 2 6
4. Dr.sc. Goran Vukelić TEHNIČKA MEHANIKA 2 2 6
5. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 2 1 2 4
6. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1

 

ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

 

Opis kolegija:Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Svjetlana Hess OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA 3 2 6
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
POMORSKI SUSTAV 2 1 4
3. Dr.sc. Axel Luttenberger
Mr.sc. Igor Vio
POMORSKO JAVNO PRAVO 3 0 4
4. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA 3 1 6
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Tanja Poletan Jugović
TERETI U PROMETU 3 1 5
6. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 3 1 2 4
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 2 1

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan

 

Opis kolegija:Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić INŽENJERSKA LOGISTIKA 3 2 6
2. Dr.sc. Siniše Vilke
Dr.sc. Neven Grubišić
PROMETNO INŽENJERSTVO 3 2 7
3. Dr.sc. Damir Zec
Dr.sc. Hrvoje Baričević
SIGURNOST U PROMETU 3 1 6
4. Dr.sc. Alen Jugović UPRAVLJANJE MORSKIM LUKAMA 2 2 6
5. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 4 1 2 4
6. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 2 1

 

ZIMSKI SEMESTAR (V)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan

 

Opis kolegija:Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Hrvoje Baričević TEHNOLOGIJA KOPNENOG PROMETA 3 2 5
2. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO 2 1 4
3. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 5 1 2 4


U V. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 17 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Blanka Kesić
Dr.sc. Borna Debelić
MENADŽMENT U PROMETU 3 1 4
2. Dr.sc. Dragan Čišić ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 2 2 4
3. Dr.sc. Robert Mohović
Dr.sc. Renato Ivče
TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA MOREM 2 1 3
4. Dr.sc. Radoslav Radonja EKOLOGIJA U PROMETU 2 0 3
5. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić NJEMAČKI JEZIK 1 2 3
7. Dr.sc. Biserka Rukavina POMORSKE AGENCIJE 2 0 3

 

LJETNI SEMESTAR (VI)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

 

Opis kolegija:Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Svjetlana Hess PLANIRANJE PROMETNE POTRAŽNJE 2 1 4
2. Dr.sc. Čedomir Dundović PREKRCAJNA SREDSTVA 3 2 5
3. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 6 1 2 4
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA     7


U VI. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 10 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Borna Debelić EKONOMIKA PROMETA 3 1 4
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Neven Grubišić
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM
PROMETNIH SUSTAVA
2 1 3
3. Dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio
TRANSPORTNO OSIGURANJE 3 0 4
4. Dr.sc. Biserka Rukavina PRAVO POMORSKIH PRIJEVOZA 3 0 4
5. Dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2 1 4
6. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 2 1 4
7. Dr.sc. Alen Jugović EKONOMIKA BRODARSTVA 2 1 4
8. Dr.sc. Ksenija Juretić      Mr.sc. Jadranka Valentić NJEMAČKI JEZIK 2 1 2 3


Studenti u V. i VI. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu, mogu upisati i po jedan izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).