Croatian(HR)English (United Kingdom)

25.10.2014

Tehnologija i organizacija prometa

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Pogany MATEMATIKA 1 3 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 1 1 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Pavao Komadina SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 3 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Siniša Vilke OSNOVE TEHNOLOGIJE PROMETA 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Axel Lutenberger TRGOVAČKO PRAVO 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović ROBNI TOKOVI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Maja Redžić, prof. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

LJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Pogany MATEMATIKA 2 3 2 7 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2.

Dr.sc. Biserka Draščić Ban
Dr.sc. Tibor Poganj

STATISTIKA 3 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Mato Tudor PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 3 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Goran Vukelić TEHNIČKA MEHANIKA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 2 1 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Maja Redžić, prof. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

ZIMSKI SEMESTAR (III)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Svjetlana Hess OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA 3 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
POMORSKI SUSTAV 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger
Mr.sc. Igor Vio
POMORSKO JAVNO PRAVO 3 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Tanja Poletan Jugović
TERETI U PROMETU 3 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 3 1 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Maja Redžić, prof. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 2 1 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić INŽENJERSKA LOGISTIKA 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Siniše Vilke PROMETNO INŽENJERSTVO 3 2 7 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Damir Zec
Dr.sc. Hrvoje Baričević
SIGURNOST U PROMETU 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Alen Jugović UPRAVLJANJE MORSKIM LUKAMA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 4 1 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Maja Redžić, prof. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 2 1 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

ZIMSKI SEMESTAR (V)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Hrvoje Baričević TEHNOLOGIJA KOPNENOG PROMETA 3 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2.

Dr.sc. Tanja Poletan Jugović
Dr.sc. Biserka Rukavina

OTPREMNIŠTVO I POMORSKE AGENCIJE 3 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 5 1 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U V semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 17 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Blanka Kesić MENADŽMENT U PROMETU 3 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Dragan Čišić ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 2 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO 2 0 2 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Vjekoslav Koljatić EKOLOGIJA U PROMETU 2 0 2 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Goran Vukelić TEHNIČKA MEHANIKA 2 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Ante Bukša GRAFIČKE KOMUNIKACIJE 1 2 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Nada Ivanetić
Mirjana Borucinsky, prof.
NJEMAČKI JEZIK 1 2 2 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

LJETNI SEMESTAR (VI)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović PREKRCAJNA SREDSTVA 3 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Mr.sc. Jadranka Valentić ENGLESKI JEZIK 6 1 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA     6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U VI semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 11 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Blanka Kesić EKONOMIKA PROMETA 3 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Svjetlana Hess UNUTARNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 3 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Čedomir Dundović ODRŽAVANJE PROMETNIH SUSTAVA 2 1 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Svjetlana Hess PLANIRANJE PROMETNE POTRAŽNJE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Biserka Rukavina PRAVO POMORSKIH PRIJEVOZA I OSIGURANJE 3 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Enco Tireli ENERGETSKI SUSTAVI 2 1 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija