Croatian(HR)English (United Kingdom)

20.09.2014

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

- Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Pogany PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Damir Zec MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Svjetlana Hess OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA 3 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Ante Bistričić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO EU 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Damir Zec
Dr.sc. Vjekoslav Koljatić
EKOLOGIJA U PROMETU 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Svjetlana Hess TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU 2 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Dr.sc. Hrvoje Baričević
PLANIRANJE KOPNENIH PROMETNIH SUSTAVA 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Vlado Frančić UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova.

Izborni kolegiji koji se mogu izabrati u jednom od ponuđenih semestara (II ili IV):

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Robert Mohović POVIJEST POMORSTVA I NAVIGACIJE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Đani Mohović NAUTIČKI TURIZAM 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Antun Kraš POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


ZIMSKI SEMESTAR (III)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 18 ECTS bodova.

Izborni kolegiji u III semestru:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović MARITIMNO PROJEKTIRANJE LUKA I PLOVNIH PUTOVA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Serđo Kos
Dr.sc. Vlado Frančić
ISTRAŽIVANJE POMORSKIH NEZGODA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Darko Glažar EKOLOGIJA MORA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Pavao Komadina
Dr.sc. Vjekoslav Koljatić
TEHNOLOGIJA UKLANJANJA ONEČIŠĆENJA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Mirano Hess POSLOVANJE U BRODARSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Mirano Hess UGOVARANJE U POMORSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
9. Dr.sc. Vinko Tomas UPRAVLJANJE TEHNIČKIM SUSTAVIMA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
10. Dr.sc. Vinko Tomas RAČUNALNO UPRAVLJANJE BRODSKIM SUSTAVIMA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

      Pr. Vj. ECTS
1.   DIPLOMSKI RAD 10   18

U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova.
Izborni kolegiji u IV semestru:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Robert Mohović POVIJEST POMORSTVA I NAVIGACIJE* 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA* 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Đani Mohović NAUTIČKI TURIZAM* 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE* 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE* 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
9. Dr.sc. Vinko Tomas POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA* 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
10. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA* 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
11. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI* 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

* Izborni kolegiji koji se mogu izabrati u jednom od ponuđenih semestra