Croatian(HR)English (United Kingdom)

21.10.2014

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

- Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Pogany PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Pavao Komadina POMORSKI SUSTAVI 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Damir Zec MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U I. semestru student bira idva izborna kolegija na sljedeći način:

 - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP)

 - drugi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta.

A - Izborni kolegij - NitTPP

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog.

Opis kolegija

1. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Renato Ivče PREGLED I PLANIRANJE ODRŽAVANJA BRODSKIH SUSTAVA  2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Renato Ivče
TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Blanka Kesić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Biserka Draščić Ban STATISTIKA 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Serđo Kos MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

U II. semestru student bira dva izborna kolegija na slijedeći način:

 - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP)

 - drugi izborni koledij iz grupe A izbornih kolegije Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta

A - izborni kolegij - NiTPP

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog.

Opis kolegija

1. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA 3 1 6

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Serđo Kos PRIMIJENJENA SATELITSKA NAVIGACIJA 2 2 6

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

5. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


ZIMSKI SEMESTAR (III)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 18 ECTS bodova.

Izborni kolegiji u III semestru:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović MARITIMNO PROJEKTIRANJE LUKA I PLOVNIH PUTOVA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Serđo Kos
Dr.sc. Vlado Frančić
ISTRAŽIVANJE POMORSKIH NEZGODA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Darko Glažar EKOLOGIJA MORA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Pavao Komadina
Dr.sc. Vjekoslav Koljatić
TEHNOLOGIJA UKLANJANJA ONEČIŠĆENJA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Mirano Hess POSLOVANJE U BRODARSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Mirano Hess UGOVARANJE U POMORSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
9. Dr.sc. Vinko Tomas UPRAVLJANJE TEHNIČKIM SUSTAVIMA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
10. Dr.sc. Vinko Tomas RAČUNALNO UPRAVLJANJE BRODSKIM SUSTAVIMA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

      Pr. Vj. ECTS
1.   DIPLOMSKI RAD 10   18

U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova.
Izborni kolegiji u IV semestru:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Robert Mohović POVIJEST POMORSTVA I NAVIGACIJE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Đani Mohović NAUTIČKI TURIZAM 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
9. Dr.sc. Boris Sviličić POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
10. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
11. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija