Nautika i tehnologija pomorskog prometa


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

- Raspored studenata po kolegijima za izradu diplomskog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Tibor Pogany PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić  METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4
3.   POMORSKI SUSTAVI 2 1 5
4. Dr.sc. Lovro Maglić MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 6

U I. semestru student bira idva izborna kolegija na sljedeći način:

 - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP)

 - drugi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta.

A - Izborni kolegij - NitTPP

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 5
2. Dr.sc. Renato Ivče PREGLED I PLANIRANJE ODRŽAVANJA BRODSKIH SUSTAVA  2 1 5


B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4
2. Dr.sc. Neven Grubišić TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5
3. Dr.sc. Blanka Kesić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4
4. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 1 5


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Biserka Draščić Ban STATISTIKA 2 2 5
1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5
2. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5
3. Dr.sc. Jakov Karmelić MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5


U II. semestru student bira dva izborna kolegija na slijedeći način:

 - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP)

 - drugi izborni koledij iz grupe A izbornih kolegije Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta

A - izborni kolegiji - NiTPP

      Pr. Vj. ECTS

Opis kolegija

1. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA 3 1 6

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Serđo Kos
Dr.sc. Renato Filjar
PRIMIJENJENA SATELITSKA NAVIGACIJA 2 2 6

Izvedbeni plan


B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS Opis kolegija
1. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Neven Grubišić
PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 5

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU 2 0 4

Izvedbeni plan

5. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE 2 1 4 Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 5

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE 2 1 4 Opis kolegija


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6
2. Dr.sc. Mirano Hess UGOVARANJE U POMORSTVU 2 1 5
3. Dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 3 1 5
4. Dr.sc. Robert Mohović MARITIMNO PROJEKTIRANJE LUKA I PLOVNIH PUTOVA 3 1 5

U III. semestru student bira dva izborna kolegija na sljedeći način:

  - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP).

  - drugi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta ili iz programa studijskih smjerova na drugim Fakultetima Sveučilišta u Rijeci.*

*Ukoliko student bira izborni kolegij iz programa studijskih smjerova na drugim Fakultetima Sveučilišta u Rijeci predloženi izborni kolegij treba uputiti Zavodu za nautičke znanosti koji donosi odluke o prihvaćanju izbornog kolegija.

A - Izborni kolegiji

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Serđo Kos
Dr.sc. Vlado Frančić
ISTRAŽIVANJE POMORSKIH NEZGODA 2 2 5
2. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  MULTIKULTURALNOST I KOMUNICIRANJE U POMORSTVU 2 1 4

B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova Fakulteta ili iz programa studijskih smjerova na drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 5
2. Dr.sc. Blanka Kesić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 0 4
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE 2 0 4
4. Dr.sc. Ivica Šegulja ENERGETSKA UČINKOVITOST U POMORSTVU 2 1 5
5. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2 2 6

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1.   IZRADA DIPLOMSKOG RADA     15

U IV. semestru student bira tri izborna kolegija na sljedeći način:

  - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP).

  - drugi i treći izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta.

A - Izborni kolegiji

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Robert Mohović POVIJEST POMORSTVA I NAVIGACIJE 2 1 5
2. Dr.sc. Đani Mohović NAUTIČKI TURIZAM 2 1 5
3. Dr.sc. Đani Šabalja TEHNOLOGIJA UKLANJANJA ONEČIŠĆENJA MORA 2 1 5

B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Radoslav Radonja EKOLOGIJA U POMORSTVU 2 1 5
2. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5
3.

Dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio

TRANSPORTNO OSIGURANJE 2 1 5
4. Dr.sc. Jasminka Bonato POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Siniša Vilke
LOGISTIKA U PROMETU 2 1 5