Croatian(HR)English (United Kingdom)

31.10.2014

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

- Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Pogany PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4 Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Pavao Komadina POMORSKI SUSTAVI 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Damir Zec MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija

U I. semestru student bira idva izborna kolegija na sljedeći način:

 - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP)

 - drugi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta.

A - Izborni kolegij - NitTPP

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan

Opis kolegija

1. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Renato Ivče PREGLED I PLANIRANJE ODRŽAVANJA BRODSKIH SUSTAVA  2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Renato Ivče
TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Blanka Kesić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Biserka Draščić Ban STATISTIKA 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Serđo Kos MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

U II. semestru student bira dva izborna kolegija na slijedeći način:

 - prvi izborni kolegij iz grupe A izbornih kolegija Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP)

 - drugi izborni koledij iz grupe A izbornih kolegije Nautike i tehnologije pomorskog prometa (NiTPP) ili iz grupe B izbornih kolegija s programa drugih studijskih smjerova fakulteta

A - izborni kolegij - NiTPP

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan

Opis kolegija

1. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA 3 1 6

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Serđo Kos PRIMIJENJENA SATELITSKA NAVIGACIJA 2 2 6

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

B - Izborni kolegiji iz programa drugih studijskih smjerova fakulteta

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

2. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

5. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE 2 1 4 Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE 2 1 4 Izvedbeni plan Opis kolegija


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 18 ECTS bodova.

Izborni kolegiji u III semestru:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 2 2 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović MARITIMNO PROJEKTIRANJE LUKA I PLOVNIH PUTOVA 2 2 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Serđo Kos
Dr.sc. Vlado Frančić
ISTRAŽIVANJE POMORSKIH NEZGODA 2 2 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Darko Glažar EKOLOGIJA MORA 2 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Pavao Komadina
Dr.sc. Vjekoslav Koljatić
TEHNOLOGIJA UKLANJANJA ONEČIŠĆENJA 2 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Mirano Hess POSLOVANJE U BRODARSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Mirano Hess UGOVARANJE U POMORSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
9. Dr.sc. Vinko Tomas UPRAVLJANJE TEHNIČKIM SUSTAVIMA 2 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
10. Dr.sc. Vinko Tomas RAČUNALNO UPRAVLJANJE BRODSKIM SUSTAVIMA 2 2 6 Izvedbeni plan Opis kolegija

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1.   DIPLOMSKI RAD 10   18

U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova.
Izborni kolegiji u IV semestru:

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Robert Mohović POVIJEST POMORSTVA I NAVIGACIJE 2 1 4 Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Robert Mohović STABILNOST BRODA 3 1 6 Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Đani Mohović NAUTIČKI TURIZAM 2 1 4 Izvedbeni plan Opis kolegija
7. Dr.sc. Alen Jugović LUČKO POSLOVANJE 2 1 4 Izvedbeni plan Opis kolegija
8. Dr.sc. Nataša Žunić Kovačević CARINE 2 1 4 Izvedbeni plan Opis kolegija
9. Dr.sc. Boris Sviličić POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
10. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
11. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija