Croatian(HR)English (United Kingdom)

24.10.2014

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog pometa

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Za kolegije na diplomskom studiju – teme prema dogovoru. 

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Dragan Martinović PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA I TERMOTEHNIKA 3 1 6 Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

4. Dr.sc. Ivica Šegulja NUMERIČKE METODE U INŽENJERSTVU 3 2 7 Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 7 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Damir Zec MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Blanka Kesić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan


LJETNI  SEMESTAR (II)

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Ivica Šegulja SUSTAVI ODRŽAVANJA 2 0 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Vjekoslav Koljatić EKOLOGIJA U POMORSKOM PROMETU 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Ante Bukša BRODSKI PRIJENOSNICI SNAGE 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Enco Tireli BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI 3 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 9 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Goran Vukelić PRIMJENA NUMERIČKIH METOGA U INŽENJERSTVU 1 4 6 Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Goran Vukelić
Dr.sc. Dean Bernečić
ZAVARIVANJE I ISPITIVANJE MATERIJALA 2 2 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan


ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Vjekoslav Koljatić PROCESNI BRODSKI SUSTAVI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Ivica Šegulja PROPULZIJSKA ENERGETIKA U POMORSTVU 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 Izborni kolegiji u III semestru:

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vinko Tomas UPRAVLJANJE TEHNIČKIM SUSTAVIMA 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Ines Kolanović UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Svjetlana Hess TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Radoslav Radonja OPTIMIZACIJA BRODSKOG POGONA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2.   DIPLOMSKI RAD 0 10 18 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

Izborni kolegiji u IV semestru:

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija