Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog pometa


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Opis kolegija 

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Prof.dr.sc.habil. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6
2. Izv.prof.dr.sc. Ines Kolanović METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4
3. Izv.prof.dr.sc. Dragan Martinović PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA I TERMOTEHNIKA 3 1 6
4. Prof.dr.sc. Ivica Šegulja NUMERIČKE METODE U INŽENJERSTVU 3 2 7

U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 7 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Doc.dr.sc. Lovro Maglić MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 6
2. Doc.dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 5
3. Prof.dr.sc. Blanka Kesić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 0 4
4. Doc.dr.sc. Predrag Kralj RASHLADNI SUSTAVI KONTEJNERA 2 1 4


LJETNI  SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Opis kolegija

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Prof.dr.sc. Ivica Šegulja SUSTAVI ODRŽAVANJA 2 0 5
2. Doc.dr.sc. Radoslav Radonja EKOLOGIJA U POMORSKOM PROMETU 2 1 5
3. Doc.dr.sc. Dean Bernečić BRODSKI PRIJENOSNICI SNAGE 2 0 5
4. Prof.dr.sc. Enco Tireli ENERGETSKI SUSTAVI 3 1 6

U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 9 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Doc.dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5
2. Doc.dr.sc. Goran Vukelić PRIMJENA NUMERIČKIH METODA U INŽENJERSTVU 1 4 6
3. Doc.dr.sc. Goran Vukelić
Doc.dr.sc. Dean Bernečić
ZAVARIVANJE I ISPITIVANJE MATERIJALA 2 2 5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Opis kolegija

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Prof.dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA 2 2 6
2. Dr.sc. Vjekoslav Koljatić PROCESNI BRODSKI SUSTAVI 2 1 5
3. Prof.dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJA 2 2 6
4. Prof.dr.sc. Ivica Šegulja PROPULZIJSKA ENERGETIKA U POMORSTVU 2 1 6

 Izborni kolegiji u III semestru:

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Prof.dr.sc. Vinko Tomas UPRAVLJANJE TEHNIČKIM SUSTAVIMA 2 1 5
2. Doc.dr.sc. Predrag Kralj KOGENERACIJSKA POSTROJENJA 2 1 5
3. Prof.dr.sc. Axel Luttenberger POMORSKO RADNO PRAVO 2 0 4
4. Izv.prof.dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 3 1 5


LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Opis kolegija

 

Pr.

Vj

ECTS

1.   IZRADA DIPLOMSKOG RADA     15

U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova:

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Prof.dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5
2. Doc.dr.sc. Radoslav Radonja  OPTIMIZACIJA BRODSKOG POGONA 2 1 5
3. Doc.dr.sc. Predrag Kralj
Doc.dr.sc. Dean Bernečić
NAPREDNA DIJAGNOSTIKA BRODSKIH PROCESA 1 3 5
4. Dr.sc. Jakov Karmelić MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5

Studenti u III. I IV. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za brodsko strojarstvo i energetiku, mogu upisati i po jedan izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).