Croatian(HR)English (United Kingdom)

31.10.2014

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 3 Izvedbeni plan Opis kolegija
3.

Dr.sc. Dubravko Vučetić
Mr.sc. Branko Mišljenović

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Ivo Ipšić KODOVI I KODIRANJE 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Božidar Kovačić OPERACIJSKI SUSTAVI 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Dragan Čišić ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI  SEMESTAR (II)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Sanda Martinčić Ipšić SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMJENA MATEMATIČKIH ALATA U ELEKTROTEHNICI 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Vinko Tomas RADIOVALOVI I ANTENE 4 2 7 Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Maja Matetić ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Boris Sviličić POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Dragan Čišić POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI 2 1 5 Izvedbeni plan Opis kolegija


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE* 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Boris Sviličić SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Mr.sc. Irena Jurdana OPTOELEKTRONIČKI SUSTAVI* 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Vinko Tomas NOVE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I UPRAVLJANJU 2 2 5 Izvedbeni plan Opis kolegija

Izborni kolegiji u III. semestru

     

Pr.

Vj.

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2   2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Dubravko Vučetić ELEKTRIČNI PORIV BRODA 3   1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA 2   2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.   IZRADA DIPLOMSKOG RADA 12 12 30

*ako je student u preddiplomskom studiju odslušao ovaj kolegij ovdje uzima izborni kolegij s minimalno 5 ECTS bodova .