Croatian(HR)English (United Kingdom)

22.10.2014

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 3 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3.

Dr.sc. Dubravko Vučetić
Mr.sc. Branko Mišljenović

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Ivo Ipšić KODOVI I KODIRANJE 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Božidar Kovačić OPERACIJSKI SUSTAVI 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Dragan Čišić ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI  SEMESTAR (II)

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Sanda Martinčić Ipšić SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMJENA MATEMATIČKIH ALATA U ELEKTROTEHNICI 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Vinko Tomas RADIOVALOVI I ANTENE 4 2 7 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Maja Matetić ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Boris Sviličić POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
6. Dr.sc. Dragan Čišić POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE* 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Boris Sviličić SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Mr.sc. Irena Jurdana OPTOELEKTRONIČKI SUSTAVI* 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Vinko Tomas NOVE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I UPRAVLJANJU 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

Izborni kolegiji u III. semestru

     

Pr.

Vj.

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2   2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Dubravko Vučetić ELEKTRIČNI PORIV BRODA 3   1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA 2   2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.   IZRADA DIPLOMSKOG RADA 12 12 30

*ako je student u preddiplomskom studiju odslušao ovaj kolegij ovdje uzima izborni kolegij s minimalno 5 ECTS bodova .