Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada  Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 5
2. Dr.sc. Ines Kolanović  METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 3
3. Dr.sc. Dubravko Vučetić
Mr.sc. Branko Mišljenović
ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA 2 2 5
4. Dr.sc. Zoran Mrak KODOVI I KODIRANJE 2 2 5
5. Dr.sc. Božidar Kovačić OPERACIJSKI SUSTAVI 2 2 5
6. Dr.sc. Dragan Čišić ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 2 2 5


LJETNI  SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Vinko Tomas SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU 2 2 5
2. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMJENA MATEMATIČKIH ALATA U ELEKTROTEHNICI 2 2 5
3. Dr.sc. Zoran Mrak RADIOVALOVI I ANTENE 4 2 7
4. Dr.sc. Maja Matetić ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA 2 2 5
5. Dr.sc. Jasminka Bonato POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5
6. Dr.sc. Dragan Čišić POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI 2 1 5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 5
2. Dr.sc. Boris Sviličić SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 2 2 5
3. Dr.sc. Irena Jurdana OPTOELEKTRONIČKI SUSTAVI 2 2 5
4. Dr.sc. Vinko Tomas NOVE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I UPRAVLJANJU 2 2 5


U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 10 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS

1. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2   2 5
2. Dr.sc. Dubravko Vučetić ELEKTRIČNI PORIV BRODA 3   1 5
3. Dr.sc. Vinko Tomas AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA 2   2 5
4. Dr.sc. Nikola Tomac ROBOTIKA 3 1 5


LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.   IZRADA DIPLOMSKOG RADA     30

*ako je student u preddiplomskom studiju odslušao ovaj kolegij ovdje uzima izborni kolegij s minimalno 5 ECTS bodova .