Croatian(HR)English (United Kingdom)

23.10.2014

Tehnologija i organizacija prometa

  • PDF

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

OBRAZAC ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Dokument docx

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

     

Pr.

Vj.

ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Svjetlana Hess TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Damir Zec MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Renato Ivče
TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

5. Dr.sc Hrvoje Baričević PROMET U TURIZMU 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

6. Dr.sc. Blanka Kesić UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

7. Dr.sc. Alen Jugović EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POMORSKOPUTNIČKOG PROMETA 2 1 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan


LJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Siniša Vilke
URBANI PROMET I OKOLIŠ 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Čedomir Dundović PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović PROMETNI TOKOVI PUTNIKA 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

3. Dr.sc. Ines Kolanović UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

5. Dr.sc. Hrvoje Baričević LOGISTIKA U KOPNENOM PROMETU 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

6. Dr.sc. Bojan Hlača DISTRIBUCIJSKI CENTRI 2 0 4

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

7. Dr.sc. Serđo Kos MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan


ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE 2 0 6 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

           
U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova. 

     

Pr.

Vj.

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Blanka Kesić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Čedomir Dunodvić PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
5. Dr.sc. Blanka Kesić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija


LJETNI SEMESTAR (IV)

Izborni kolegiji u IV. semestru

     

Pr.

Vj

ECTS

Izvedbeni plan Izvedbeni prog. Opis kolegija
1. Dr.sc. Svjetlana Hess TEORIJA REDOVA ČEKANJA 2 2 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
2. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija
4. Dr.sc. Alen Jugović POMORSKI PUTNIČKI PROMET 2 1 4 Izvedbeni plan Izvedbeni plan Opis kolegija

 

  Pr. Vj ECTS
    IZRADA DIPLOMSKOG RADA     18