Tehnologija i organizacija prometa


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

 - Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6
2. Dr.sc. Ines Kolanović  METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4
3. Dr.sc. Svjetlana Hess TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU 2 2 6


U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 2 6
2. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4
3. Dr.sc. Lovro Maglić MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 5
4. Dr.sc. Neven Grubišić TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5
5. Dr.sc Hrvoje Baričević
Dr.sc. Mirjana Kovačić
PROMET U TURIZMU 2 1 4
6. Dr.sc. Borna Debelić UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU 2 1 4


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5
2. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Siniša Vilke
URBANI PROMET I OKOLIŠ 2 1 5
3. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Neven Grubišić
PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 2 6


U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5
2. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović PROMETNI TOKOVI PUTNIKA 2 0 4
3. Dr.sc. Ines Kolanović KVALITETA U POMORSTVU 2 0 4
4. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU 2 0 4
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević LOGISTIKA U KOPNENOM PROMETU 2 1 5
6. Dr.sc. Bojan Hlača DISTRIBUCIJSKI CENTRI 2 0 4
7. Dr.sc. Jakov Karmelić MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Dragan Čišić MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6
2. Dr.sc. Čedomir Dundović POMORSKA I PROMETNA POLITIKA 2 1 6
3. Dr.sc. Hrvoje Baričević PLANIRANJE KOPNENIH PROMETNIH SUSTAVA 2 1 6

           
U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova. 

     

Pr.

Vj.

ECTS

1. Dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 5
2. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE 2 0 4
3. Dr.sc. Blanka Kesić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4
4. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 4
5. Dr.sc. Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2 2 6
6. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Mirjana Kovačić
PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA 2 1 4
7. Dr.sc. Blanka Kesić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 0 4


LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni programi: Izvedbeni plan 

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1.                                   IZRADA DIPLOMSKOG RADA                       15

 

U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS.

     

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Svjetlana Hess TEORIJA REDOVA ČEKANJA 2 2 6
2. Dr.sc. Vinko Tomas INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 4
4. Dr.sc. Biserka Rukavina
Dr.sc. Mirjana Kovačić
PRAVNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM 2 1 4
5. Dr.sc.Svjetlana Hess UNUTARNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 2 2 5
6. Dr.sc. Jasminka Bonato POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA 2 1 5


Studenti u III. i IV. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu, mogu upisati i po jedan izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).