Croatian(HR)English (United Kingdom)

31.10.2014

Javne rasprava o standardima Sveučilišta u Rijeci za izgradnju portfelja znanstveno-nastavnih djelatnika, organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta

  • PDF

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 20. listopada 2014. godine otvoren je II. krug javne rasprave o standardima Sveučilišta u Rijeci za izgradnju portfelja znanstveno-nastavnih djelatnika, organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta.

Javna rasprava traje do 20. studenog 2014. godine te joj možete pristupiti na SharePoint portalu

Link na standarde Sveučilišta u Rijeci za izgradnju portfelja znanstveno-nastavnih djelatnika, organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta:

https://spp.uniri.hr/senat/uniri_standardi/default.aspx

RAZLIKOVNI PREDMETI ZA STUDENTE DIPLOMSKOG STUDIJA LOGISTIKE

  • PDF

ZAVOD ZA LOGISTIKU I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU ODREDIO JE RAZLIKOVNE PREDMETE ZA STUDENTE KOJI SU U AK.GOD. 2014./2015. UPISALI PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA LOGISTIKE I MENADŽMENTA U POMORSTVU I PROMETU A PRETHODNO SU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJE NA NEKOM DRUGOM VISOKOM UČILIŠTU. PREDMETI SU VEĆ EVIDENTIRANI NA UPISNIM LISTOVIMA STUDENATA, TE SE MOGU VIDJETI NA STUDOMATU. MOLIMO STUDENTE DA SE ZA DETALJE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA.

OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA DOKTORANDA DAVIDA BRČIĆA, DIPL. ING.

  • PDF

David Brčić, dipl. ing. održat će javnu obranu teme doktorskog rada pod radnim naslovom "Model nespecifičnog dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja" dana 06. studenoga 2014. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici (soba 314).

Obavijest

OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA DOKTORANDA SRĐANA ŽUŠKINA, DIPL. ING.

  • PDF

Srđan Žuškin, dipl. ing. održat će javnu obranu teme doktorskog rada pod radnim naslovom "Optimizacija plana krcanja i slaganja tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja boravka broda u luci te smanjenja ukupnih troškova putovanja" dana 05. studenoga 2014. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici (soba 314).

Obavijest

sistematski pregled za redovite studente prve godine studija

  • PDF

Obavještavaju se redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija  da su obvezni obaviti sistematski pregled. Prva grupa studenata preddiplomskog studija Nautike i tehnologije pomorskog prometa ima zakazan sistematski za utorak, 28. listopada 2014. u 14:00 sati. Na poveznici se nalaze popis, vrijeme i mjesto održavanja pregleda:

prva grupa Nautika

Stranica 1 od 51