Croatian(HR)English (United Kingdom)

01.02.2015

Maketa RMS Carpathie na državnom natjecanju brodomakatara

  • PDF

19. Državno natjecanje brodomaketara i 10. Hrvatska ocjenska izložba maketa brodova po pravilima "Naviga", okupili su 18 brodomaketara s 29 maketa brodova. Među njima je s maketom RMS Carpathije sudjelovao i Milan Vičević, koji je maketu izradio za Pomorski fakultet u Rijeci, a koja je inače stalni dio postave izložbe Titanic – Carpathia... 100 godina poslije.

Više...

HAK/AK Rijeka na Pomorskom fakultetu u Rijeci

  • PDF

U četvrtak, dana 29.01.2015. u predvorju zgrade Pomorskog fakulteta u Rijeci u vremenu od 10 do 15 sati Hrvatski autoklub (HAK/AK) Rijeka će preko svoga predstavnika zainteresiranima predstaviti svoje djelatnosti. Pozivamo sve studente da iskoriste ovu priliku te uz POPUST OD 50% postanu članovi.

Nastupno predavanje dr. sc. Đanija Šabalje

  • PDF

Na temelju članka 2. stavak 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno nastavna zvanja (N.N. broj 129/05) dekan Pomorskog fakulteta daje obavijest da će dr. sc. Đani Šabalja za izbor u nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transport, grane pomorski i riječni promet održati nastupno predavanje na temu: „NEBESKA SFERA. KORDINATNI SUSTAVI. ODREĐENJE NEBESKE SFERE. KORDINATNI SUSTAVI: HORIZONTSKI, MJESNO EKVATORSKI, NEBESKO EKVATORSKI, EKLIPTIČKI. PRIVIDNE DNEVNE VRTNJE NEBESKIH TIJELA", dana 28. siječnja 2015. godine u 10:15 sati u učionici 412, Pomorskog fakulteta u Rijeci, Studentska ulica 2.
Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu: dr.sc. Mirano Hess, izvanredni profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr.sc. Serđo Kos, redoviti profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dr.sc. Toni Bijelić, izvanredni profesor Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru.
Nastupno predavanje održat će studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Nautike i tehnologije pomorskog prometa i nastavnicima i suradnicima Pomorskog fakulteta u Rijeci.

DOKTORIRAO MARKO VALČIĆ

  • PDF

Obranom doktorske disertacije pod nazivom „Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata" dana 08. siječnja 2015. godine Marko Valčić, dipl. ing., završio je poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo", smjer Elektronika i pomorske komunikacije.

Više...

Poziv na savjetovanje "Digitalna ekonomija i uprava, lokalna uprava, javni servisi"

  • PDF

Pomorski fakultet u Rijeci, kao suorganizator međunarodnog ICT skupa MIPRO 2015 u Opatiji, poziva zainteresirane znanstvenike, stručnjake i studente da nazoče najvećem međunarodnom tehnološkom skupu u Hrvatskoj i aktivno sudjeluju u objavi znanstvenih ili stručnih članaka na savjetovanju "Digitalna ekonomija i uprava, lokalna uprava, javni servisi".

Više...

Stranica 1 od 80