KOLOKVIJ 2.IZ KOLEGIJA PRAVO OKOLIŠA 31.05.2016.–10:00


Sadržaj kolokvija: Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu informacijama u pitanjima okoliša i Zakon o pravu na pristup informacijama. Prof.dr.sc. Axel Luttenberger

SISTEMATSKI PREGLED ZA REDOVITE STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA


U utorak, 24. svibnja 2016. godine, nastavljaju se termini za sistematske preglede redovitih studenata prve godine preddiplomskog studija. Svi redoviti studenti dužni su obaviti obvezni sistematski pregled. Prema rasporedu predviđene su zadnje tri grupe studenata preddiplomskog studija Tehnologija i organizacija prometa. Raspored i termini za četvrtu, petu i šestu grupu nalaze se na poveznici: SISTEMATSKI PREGLED 24.05.2016.

NASTAVA IZ KOLEGIJA URBANI PROMET I OKOLIŠ


Obavještavaju se studenti smjera Tehnologije i organizacije prometa i Logistike i menadžmenta u pomorstvu u prometu da će se predavanja iz kolegija Urbani promet i okoliš umjesto u petak 27.05.2016. godine održati u ponedjeljak 30.05.2016. godine u 13:15 u učionici 313.

ODGODA NASTAVE DR.SC.LIVIA MAGLIĆ


Obavještavaju se studenti da se vježbe iz kolegija koje izvodi dr.sc. Livia Maglić neće održati dana 25.05.2016. zbog odsutnosti nastavnika.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE - DR.SC. BORNA DEBELIĆ


Obavještavaju se studenti da se nastava iz kolegija koje izvodi dr.sc. Borna Debelić neće održavati dana 20.05.2016. zbog službene odsutnosti profesora.

Stranica 1 od 98