Croatian(HR)English (United Kingdom)

30.10.2014

RAZLIKOVNI PREDMETI ZA STUDENTE DIPLOMSKOG STUDIJA LOGISTIKE

  • PDF

ZAVOD ZA LOGISTIKU I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU ODREDIO JE RAZLIKOVNE PREDMETE ZA STUDENTE KOJI SU U AK.GOD. 2014./2015. UPISALI PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA LOGISTIKE I MENADŽMENTA U POMORSTVU I PROMETU A PRETHODNO SU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJE NA NEKOM DRUGOM VISOKOM UČILIŠTU. PREDMETI SU VEĆ EVIDENTIRANI NA UPISNIM LISTOVIMA STUDENATA, TE SE MOGU VIDJETI NA STUDOMATU. MOLIMO STUDENTE DA SE ZA DETALJE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA.

OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA DOKTORANDA DAVIDA BRČIĆA, DIPL. ING.

  • PDF

David Brčić, dipl. ing. održat će javnu obranu teme doktorskog rada pod radnim naslovom "Model nespecifičnog dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja" dana 06. studenoga 2014. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici (soba 314).

Obavijest

OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA DOKTORANDA SRĐANA ŽUŠKINA, DIPL. ING.

  • PDF

Srđan Žuškin, dipl. ing. održat će javnu obranu teme doktorskog rada pod radnim naslovom "Optimizacija plana krcanja i slaganja tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja boravka broda u luci te smanjenja ukupnih troškova putovanja" dana 05. studenoga 2014. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici (soba 314).

Obavijest

sistematski pregled za redovite studente prve godine studija

  • PDF

Obavještavaju se redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija  da su obvezni obaviti sistematski pregled. Prva grupa studenata preddiplomskog studija Nautike i tehnologije pomorskog prometa ima zakazan sistematski za utorak, 28. listopada 2014. u 14:00 sati. Na poveznici se nalaze popis, vrijeme i mjesto održavanja pregleda:

prva grupa Nautika

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"

  • PDF

Pomorski fakultet u Rijeci raspisao je natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo" u akademskoj godini 2014./15. Rok za predaju prijava za upis na poslijediplomski sveučilišni studij ističe 10. studenog 2014. godine.

Tekst natječaja

Upute za upis

Prijavni list

Stranica 1 od 51