PODJELA STUDENTSKIH ISKAZNICA STUDENTIMA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA


U SRIJEDU, 28. RUJNA 2016. GODINE, U INTERNET KABINETU (KOD SPORTSKE DVORANE FAKULTETA), U RAZDOBLJU OD 09:00 DO 13:00 SATI IZDAVATI ĆE SE STUDENTSKE ISKAZNICE STUDENTIMA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA.

PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2016./2017.


Prijave na natječaj za upis u prvu godinu diplomskog studija ak.god. 2016./2017. primati će se od 26. do 30. rujna 2016. godine, u Studentskoj službi Fakulteta.

Uvjeti upisa, termini i detalji o prijavama i upisima mogu se naći u Natječaju za upis studenata u prvu godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih studija u 2016./2017. akademskoj godini. Ostale obavijesti biti će objavljene naknadno.

PRIJAVNI LIST

POTREBNI DOKUMENTI

NAJAVA PROGRAMA IZOBRAZBE U 40. TJEDNU

 

U ponedjeljak, 3. listopada 2016. počinju sljedeći programi izobrazbe:

  • Osposobljenost za rad na tankerima za ulja - D14
  • Mjere sigurnosti na putničkim brodovima (za časnike i posadu) - D21-D26

Oni koji žele pohađati tečajeve molimo da se do tada na njih prijave, u prostoriju 205 (u prizemlju Fakulteta), telefonom (051)214587 ili mailom na cip@pfri.hr.

Zainteresirani se mogu prijaviti na tel.: 051/214-587, e-mail: cip@pfri.hr, te dolaskom u ured Centra za izobrazbu pomoraca u sobi 205 na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka.

OBAVIJEST ZA STUDENTE SMJERA NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA I. GODINA STUDIJA


Dodatni programi naobrazbe i izobrazbe za studente koji nisu završili srednju pomorsku školu nautičkog smjera.

Uvodni razlikovni program za studente prve godine studija započinje u ponedjeljak, 26. rujna 2016. u 14:15 sati u predavaonici 431 kolegijem Poznavanje broda i tereta.

O početku nastave iz kolegija Poseban program temeljne sigurnosti na brodu STCW A – VI/1 studenti će biti obaviješteni naknadno.

Raspored.pdf (poveznica na dokument).

Stranica 1 od 105