DODIJELJENI MENTORI - NAKNADNO RASPOREĐENI STUDENTI


Obavještavamo studente studijskog programa Nautika i tehnologija pomorskog prometa koji su prijavili mentore za završni / diplomski rad, a ne nalaze se na popisu studenata kojima su mentori odobreni 17.03.2017., da su im  dodijeljeni raspoloživi mentori prema sljedećem rasporedu:

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA

NATJEČAJ ZA IZBOR STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA POMORSKOG FAKULTETA U RIJECI


Temeljem Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i članka 34. Statuta Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci donesenog na 135. sjednici Fakultetskog vijeća Pomorskog fakulteta u Rijeci održanoj 20. siječnja 2014. godine Studentski zbor Pomorskog fakulteta u Rijeci raspisuje:

Opširnije...

NAJAVA TEČAJA SHIPBOARD SAFETY OFFICER


Na Pomorskom fakultetu u Rijeci 28. i 29. ožujka održat će se tečaj Shipboard Safety Officer.

NAJAVLJUJEMO PROGRAM IZOBRAZBE

 

U periodu od 27. ožujka do 4. travnja 2017. na Pomorskom fakultetu u Rijeci održati će se tečajevi:

  • Osnovni program sigurnosne zaštite (D42)
  • Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (D43)
  • Rad na tankerima za kemikalije (D16)
  • Pružanje medicinske prve pomoći (D19)
  • Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata – ECDIS (D44)
  • Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem te korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini  (D6C)

Sve informacije i prijave na tel: 051 214 587 ili mail: cip@pfri.hr ili osobno u ured 205 u prizemlju Pomorskog fakulteta u Rijeci.

DODIJELJENI MENTORI - NAKNADNO RASPOREĐENI STUDENTI


Obavještavamo studente koji su prijavili mentore za završni / diplomski rad, a ne nalaze se na popisu studenata kojima su mentori odobreni 17.03.2017., da su im odgovarajući Zavodi dodijelili raspoložive mentore prema sljedećem rasporedu:

Preddiplomski sveučilišni studij BRODOSTROJARSTVO

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA

Za studijske programe Nautike i tehnologije pomorskog prometa popisi će biti objavljeni naknadno.

Stranica 1 od 120