Dobro došli

Knjižnica Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci raspolaže jedinstvenom knjižničnom građom s područja: navigacija, meteorologija, oceanografija, astronomija, brodsko strojarstvo, automatika, elektronika, komunikacije, luke, zemljopis, pomorsko pravo, sigurnost na moru, lingvistika, gospodarstvo, marketing, računala, računalne mreže, stručne enciklopedije, rječnici, monografije, pomorski zbornici i časopisi.

knjiznica iznutra

Knjižnični fond sastoji se od 25 000 svezaka monografskih izdanja i 9 000 godišta periodičnih publikacija. Tijekom godine knjižnica redovito primi 78 naslova domaće i strane periodike. Posebna vrijednost fonda su rječnici, enciklopedijska izdanja, leksikoni i zbornici. Od neknjižne građe, u fondu su pohranjene videokasete, filmovi i CD-i s temom sigurnosti na moru. Građa se računalno obrađuje u programskom paketu CROLIST od 1995. godine.

                                            

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Četvrtak od 9:00 do 19:00 sati

Petak od 9:00 do 18:00 sati

Pristup na online časopise izdavača Taylor and Francis otvoren je do kraja godine

OTVORI
PROBNI PRISTUP ČASOPISIMA IZDAVAČA Wiley OTVOREN 28.1.2016.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je 28.1.2016. otvoren probni pristup časopisima izdavača Wiley. Pristup zbirci 1501 časopisa iz svih područja znanosti je omogućen u trajanju od 90 dana putem IP adresa. Časopisima se pristupa na mrežnoj stranici:

www.wileyonlinelibrary.com
ili
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications

Udaljen pristup je također omogućen. Korisnik se treba registrirati u Wiley sustav dok se nalazi unutar IP raspona matične institucije.
Novosti u knjižnici

 

  Izdanja Pomorskog fakulteta                     Ostali izdavači

  noviteti                           noviteti

Prostor

Knjižnica je organizirana u četiri prostorije ukupne površine 208 m2 (čitaonica s 30 mjesta, radne prostorije, spremište za knjige i časopise).

Smještaj knjižnice u zgradi Fakulteta

Soba 330 - Čitaonica
Soba 301 - Časopisi
Soba 333 i 334 - Prostor za osoblje i spremište