Pomorstvo (Journal of Maritime Studies)

UDK: 656.61
ISSN 1332-0718 – tiskano izdanje
ISSN 1846-8438 – mrežno izdanje

Izdavač: Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet u Rijeci

Adresa: Studentska 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 338 411
e-mail: casopis@pfri.hr

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci izdavač je časopisa Pomorstvo (Journal of Maritime Studies) od 1999. godine. Ovaj časopis sljednik je «Zbornika radova» koji je prvi put objavljen 1964. godine.

Pomorstvo je multidisciplinarni znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove vezane uz područje pomorstva (biotehnologija, brodogradnja, ekologija, ekonomija, elektrotehnika i računarstvo, lingvistika, logistika, navigacija, pravo, povijest, sociologija, strojarstvo, tehnika, tehnologija, tehnologija prometa i transporta i ostala područja iz kompleksne strukture pomorstva). Autori radova su znanstvenici i stručnjaci u navedenim područjima, iz Hrvatske i inozemstva. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a svi su sažeci dvojezični.

Od 2006. godine Pomorstvo se izdaje dva puta godišnje (u lipnju i prosincu). Pored uredničkog odbora, kojega čine sveučilišni profesori s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, časopis ima i Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor. Njegovi su članovi renomirani znanstvenici iz inozemstva, a predvodi ih prof.dr.sc. David Last, ugledni znanstvenik iz Velike Britanije.

Svaki pojedini autor odgovoran je za sadržaj naveden u njenom/njegovom radu objavljenom u Pomorstvu. Stoga je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao izdavač, oslobođen svake odgovornosti od posljedica koje eventualno nastanu po objavljivanju rada.

U financiranju Časopisa sudjeluje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Članke u Pomorstvu uvrštavaju u svoje baze podataka:

 • Abell Library Austin College, Sherman, Texas, USA
 • ASFA (CSA) - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, CSA, Maryland, USA
 • BiblioSTIC - Vandœuvre-lès-Nancy, Cedex, France
 • BMT - British Maritime Technology Abstracts, Teddington, United Kingdom
 • CABI – Oxon, United Kingdom
 • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France
 • Cornell University, Ithaca, New York, USA
 • COBISS/OPAC, Virtualna knjižnica Slovenije
 • CSA (Cambridge Scientific Abstracts) - Oceanic Abstracts, Maryland, USA
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals, Lund University Libraries, Sweden
 • EBSCO Publishing – Ipswich, MA, USA
 • EJOL – Electronic Journals Online Library, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
 • GEOBASE - The Bibliographic database for the Earth, Geographical and Ecological Sciences
 • HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
 • INSPEC – Database published by the Institution of Engineering and Technology, UK
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Hrvatska
 • NewJour – Electronic Journals and Newsletters, USA
 • OAI-PMH - The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, Washington, DC, USA
 • SCOPUS -Elsevier's abstract and indexing (A&I) database
 • TRIS – Transportation Research and Information Services, Washington, DC, USA
 • Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Biotecnología, Biblioteca, Mexico
 • Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig University Library, Braunschweig, Deutschland
 • Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 93042 Regensburg, Deutschland
 • ZDB - Staatsbibliothek zu Berlin, Deutsche Nationalbibliothek, Berlin, Deutschland

Časopis izlazi dvaput u godini. Naklada 300 primjeraka. Pretplata za organizacije i ustanove 40,00 kn, za pojedince 20,00 kn. Cijena u skriptarnici Fakulteta za studente 10,00 kn, a za sve ostale 20,00 kn. 


Uredništvo

Upute autorima

Poziv za nove radove i priloge

Časopis Pomorstvo ima Urednički odbor i Mađunarodni znanstveni savjetodavni odbor.

Urednički odbor uređuje Časopis, određuje njegovu znanstvenu orijentaciju, kao i uredničku politiku.

Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor pruža međunarodnu znanstvenu potporu te koordinira misiju, znanstvene ciljeve i opću znanstvenu strategiju Časopisa.

Urednički odbor

Prof. dr. sc. Pavao Komadina, Rijeka, Hrvatska

Prof. dr. sc. Boris Pritchard, Rijeka, Hrvatska

Prof. dr. sc. Duško Vranić, Kostrena, Hrvatska

Doc. dr. sc. Ante Bukša, Rijeka, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Antun Kraš, Rijeka, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Axel Luttenberger, Opatija, Hrvatska

Prof. dr. sc. Dragan Čišić, Opatija, Hrvatska

Prof. dr. sc. Čedomir Dundović, Rijeka, Hrvatska

Prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, Rijeka, Hrvatska

Prof. dr. sc. Enco Tireli, Labin, Hrvatska

Prof. dr. sc. Blanka Kesić, Rijeka, Hrvatska

Prof. dr. sc. Damir Zec, Brzac, Hrvatska

Prof. dr. sc. Zdenka Zenzerović, Rijeka, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Robert Mohović, Mošćenička Draga, Hrvatska

Doc. dr. sc. Mato Tudor, Rijeka, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Vinko Tomas, Dražice, Hrvatska

Doc. dr. sc. Svjetlana Hess, Bakar, Hrvatska

Doc. dr. sc. Ante Bistričić, Rijeka, Hrvatska

 

Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor

· Prof. David Last, Ph.D., University of Wales, Bangor, United Kingdom

· Norman Hughes, Ph.D., The Royal Institute of Navigation, London, United Kingdom

· Christopher J. Hegarty, Ph. D., The MITRE Corporation, Bedford, MA, USA

· Prof. Terry Moore Ph.D., The University of Nottingham, Institute of Engineering, Surveying and Space Geodesy, Nottingham, United Kingdom

· Prof. Peter Trenkner, Ph.D. , University of Wismar, University of Technology, Business and Design, Germany

· Assoc. Prof. Miran Zgonik, Ph.D. , University of Ljubljana, Portorož, Slovenia

· Assoc. Prof.Vittorio Torbianelli, Ph.D. Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, Italia

· Prof. Walter Ukovich, Universita degli studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica, Italia

· Prof. Romeo Danielis, Universita degli studi di Trieste, Facoltà di Economia, Dipartimento di scienze economiche e statistiche, Italia

· Prof. John R. Harrald, Ph.D., The George Washington University Institute for Crisis, Disaster and Risk Management, Washington, DC, USA

· Prof. Adam Weintrit, Ph.D., Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland

 

Glavni urednik

Prof. dr. sc. Serđo Kos, Rijeka, Hrvatska

 

Izvršni urednik

Marija Šimić Hlača, dipl.ing.

 

Upute autorima

1. Pomorstvo je znanstveni časopis s područja pomorskog prometa i izlazi dva puta u godini.
2. U Pomorstvu se objavljuju recenzirani radovi i nerecenzirani prilozi. Recenzirani radovi mogu biti pisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Kategoriziraju se kao stručni članak, izlaganje na znanstvenom skupu, pregledni rad, prethodno priopćenje i izvorni znanstveni rad (dužine do jednog autorskog arka ili 16 stranica s proredom). Nerecenzirani prilozi su informacije sa znanstvenih skupova, prikazi knjiga i časopisa, novih propisa, organizacijskih promjena i sl. (do 4 stranice s proredom).
3. Rukopis valja poslati na adresu časopisa ili izvršnog urednika u dva primjerka (s proredom), stilom slova Garamond veličine 10. Molimo da se grafički ne uređuje rukopis. Uz rukopis obavezno priložiti disketu ili CD, odnosno rukopis poslati emailom na adresu: casopis@pfri.hr.
4. Tablice, dijagrami, slike i karte moraju biti samorazumljive (s rednim brojem, naslovom, izvorom, i prema potrebi, s tumačem simbola). Formule valja pisati što čitljivije i pritom upotrebljavati standardne izraze.
5. U popisu literature na kraju rada valja navesti bibliografske jedinice s rednim brojem i redoslijedom prema abecedi prezimena autora. Citirati valja u zagradi navođenjem rednog broja bibliografske jedinice i stranice, ili navođenjem prezimena autora jedinice, godinu izdanja i stranice. Valja izbjegavati citiranje pomoću fusnota.
6. Bibliografija (knjige, članci, Internet i ostali elektronički izvori u tekstu članka / tekstualni citati) trebaju biti formatirani sukladno Harvard Style-u.
7. Na posebnom listu treba obvezno napisati prezime autora, naslov rada i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak mora imati najmanje 100 riječi ili 12 redaka. U sažetku se mora ukratko izložiti cilj, metodologija te osnovni pojmovi i tvrdnje rada. Nakon sažetka valja svakako navesti ključne riječi (do 5).
8. Autori izvan Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci trebaju priložiti svoju adresu, broj telefona i e-mail adresu.

Uredništvo

Izvorni znanstveni članak sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje.

Pregledni znanstveni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već publicirane radove, kao i pregled tih radova.

Izlaganje sa znanstvenog skupa , prethodno referirano na takvom skupu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, i to samo ako nije prije toga objavljeno u zborniku skupa.

Stručni članak sadrži korisne prijedloge iz određene struke i ne mora sadržavati izvorna istraživanja.
Odluku o kategorizaciji pojedinog rada donosi uredništvo na temelju prijedloga dva recenzenta.


Rad će se objaviti jedino temeljem pozitivnih recenzija.

 

Poziv za nove radove i priloge

 
 

Hrvatska verzija
Hrvatska verzija:
English version
English version:
 

Sadržaji prijašnjih časopisa

 

Sadržaj Časopisa Pomorstvo, God. 19, Rijeka 2005.
(izašao iz tiska u prosincu 2005. godine)

Kazalo
Sažeci

Contents
Summaries

 

Sadržaj Časopisa Pomorstvo, God. 20, Br. 1, Rijeka 2006.
(izašao iz tiska u lipnju 2006. godine)

Kazalo

Contents

Sažeci Summaries
 
Sadržaj Časopisa Pomorstvo, God. 20, Br. 2, Rijeka 2006.
 

Sadržaj Časopisa Pomorstvo, God. 21, Br. 1, Rijeka 2007.

   

Sadržaj Časopisa Pomorstvo, God. 21, Br. 2, Rijeka 2007.

   
Sadržaj Časopisa Pomorstvo, God. 22, Br. 1, Rijeka, lipanj 2008.
 
Časopis Pomorstvo, God. 22, Br. 2, Rijeka, prosinac 2008.
 
Časopis Pomorstvo, God. 23, Br. 1, Rijeka, lipanj 2009.
 
Časopis Pomorstvo, God. 23, Br. 2, Rijeka, prosinac 2009.
 
Multidisciplinarni znanstveni časopis Pomorstvo, God. 24, Br. 1, Rijeka, lipanj 2010.
 
Multidisciplinarni znanstveni časopis Pomorstvo, God. 24, Br. 2, Rijeka, prosinac 2010.