Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - DIPLOMSKI STUDIJ

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA u ak.god. 2020./2021.

PRIJAVE

Prijave za upis na diplomske studije Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci primati će se od 28. do 30. rujna 2020. godine, ISKLJUČIVO PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE na e-mail adresu: upisi@pfri.hr

Molimo kandidate da prijave ne šalju prije 28.09.2020.

Kandidati koji su završili istovrsni sveučilišni preddiplomski studij na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci šalju samo popunjeni PRIJAVNI LIST.

Kandidati koji su završili istovrsni ili neistovrsni sveučilišni preddiplomski studij na drugom Visokom učilištu, uz PRIJAVNI LIST moraju dostaviti skeniranu diplomu ili uvjerenje o diplomiranju te dopunsku ispravu o studiju.

Prijave koje ne zaprimimo do 30. rujna 2020. godine, te prijave bez traženih dokumenata, neće se razmatrati.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita prema uspjehu na preddiplomskom sveučilišnom studiju (prosječna ocjena tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija na dva decimalna mjesta).

Prednost kod formiranja rang-liste kandidata za diplomski sveučilišne studije BRODOSTROJARSTVO I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA, ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU, NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA, TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

Prednost kod formiranja rang-liste kandidata za diplomski sveučilišni studij LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij s prosjekom ocjena većim od 3.0.

Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang-lista kandidata. Rang-lista kandidata objavit će se u četvrtak, 2. listopada 2020. g. u 14:00 sati...Na poveznici se nalazi Natječaj za upis u prvu godinu diplomskom studija u ak.god. 2020./2021. a detaljnije informacije biti će dostupne početkom mjeseca rujna, na web stranici Fakulteta.

PRIJAVNI LIST

NATJEČAJ