Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2020./2021. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A – ljetni rok

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr.

Preduvjet za upis na studijske programe Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu je obvezno liječničko uvjerenje Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij. Kandidati koji do 17. srpnja 2020. do 13:00 sati dostave Službi studentske evidencije Pomorskog fakulteta u Rijeci navedeno liječničko uvjerenje, steći će pravo rangiranja na službenoj rang listi 20. srpnja 2020. u ljetnom roku. Kandidati čija liječnička uvjerenja ne zaprimimo do navedenog roka neće steći pravo plasiranja na rang listi navedenih studijskih programa te time ni pravo upisa.

Uvjerenje se može dostaviti Službi studentske evidencije Fakulteta isključivo e-mailom na adresu upisi@pfri.hr.

Upisi u ljetnom roku provoditi će se online, od 21. do 24. srpnja 2020. Na stranici www.postani-student.hr i na stranici Fakulteta: https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/ESupisi_preddiplomski.php kandidatima će biti dostupne obavijesti o online upisu i upute o dostavi potrebne dokumentacije.
Detaljne informacije o upisima na preddiplomske studijske programe nalaze se u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. ak. god.