Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

VODITELJ SLUŽBE OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA:

Tehnički suradnik domar-ložač:

Tehnički suradnik domar-ložač:

Telefonist:

Radnik na fotokopirnom stroju:

SPREMAČICE:

IVANKA BOLTERSTEIN
VLASTA PETKOVIĆ GROHOVAC
DANIJELA MAJSTOROVIĆ
JANJA MANOJLOVIĆ
JAGODA MARUNA
LJUBICA MESIĆ