Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  UPISI

 

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2017./2018. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A

 

Uvjeti upisa, upisne kvote te detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2017./2018. akademskoj godini.

 


UPISI U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2017./2018. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2017./2018. akademskoj godini. U nastavku se nalazi obavijest i prijavni listovi za kandidate starije od 24 godine a koji su srednješkolsko obrazovanje završili prije 2010. godine te nisu obvezni polagati državnu maturu.
Upisi će se provoditi u razdoblju od 05. do 09. lipnja 2017. godine.

(OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA AK.GOD. 2017./2018. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE)

Prijavni list - N, TP, LOG

Prijavni list - B, EITP

_______________________________________________________________________________ 

 

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Na poveznicama se nalaze rang liste kandidata koji su predali prijave za razredbeni postupak za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija. Kandidati koji su stekli pravo upisa moraju doći potvrditi upis u subotu, 30.09.2017. u prostoriju 207. Na poveznici OBAVIJEST nalaze se detalji o dokumentaciji potrebnoj za upis.


RANG LISTA REDOVITI STUDIJ

RANG LISTA IZVANREDAN STUDIJ

OBAVIJEST