Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ARHIVA OGLASNA PLOČA
13 Dec
2017
Kolokvij (MORSKE MJENE) iz kolegija Terestrička navigacija održati dana 20.12.2017 (srijeda) 19.00 sati u učionici 431....

13 Dec
2017
Zbog prebačaja sati predavanja u odnosu na predviđeni fond, u ponedjeljak, 18. prosinca, neće se održati predavanja. U tom će terminu biti održane vježbe za grupe 3, 4 i 5, ...

12 Dec
2017
Odgađa se nastava iz kolegija Istraživanje pomorskih nezgoda koja se trebala održati 13.12.2017. O terminu nadoknade studenti će se naknadno obavijestiti. ...

11 Dec
2017
Rezultati kolokvija održanog 8.12. - rad na pomorskoj karti za drugu godinu preddiplomskog studija, nautika i tehnologija pomorskog prometa.1. Nenad Bojić - 20/202. Antonio Jerč...

08 Dec
2017
Obavijest za studente prve godine preddiplomskog studija smjera Logistika i menadžment u pomorstvu i prometuU četvrtak 14. prosinca 2017. predavanje iz kolegija Sredstva pomorsko...

08 Dec
2017
U četvrtak, 14. prosinca 2017. godine prof. dr. sc. Tibor Poganj neće održati nastavu iz kolegija Primijenjena matematika studentima 1 godine diplomskog studija Brodostrojarstvo...

08 Dec
2017
U četvrtak, 14.12.2017. godine dr. sc. Ines Kolanović neće održati vježbe iz kolegija Pomorska i prometna politika studentima 2. godine diplomskog studija Tehnologije i organi...

08 Dec
2017
U srijedu, 13.12.2017. godine dr. sc. Ines Kolanović neće održati vježbe iz kolegija Pomorski sustav studentima 2. godine preddiplomskog studija Tehnologije i organizacije prom...

06 Dec
2017
Dana 08.12.2017. neće se održati nastava iz kolegija Tehnološki procesi u prometu i Operacijska istraživanja (vježbe)....

06 Dec
2017
Dana 06. 12. 2017. vježbe iz kolegija Pomorski sustav na 2.godini studija Tehnologija i organizacija prometa neće se održati zbog bolesti dr.sc. Ines Kolanović....

06 Dec
2017
Dana 06. 12. 2017. predavanja iz kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkog rada na 1.godini diplomskih studija Elektronike, Brodostrojarstva i Tehnologije i organizacije prom...

05 Dec
2017
Obavještavaju se studenti prve godine studija Tehnologije i organizacije prometa da se predavanja iz kolegija Osnove tehnologije prometa neće održati u četvrtak 07.12.201...

05 Dec
2017
Obavještavaju se studenti druge godine prediplomskog studija Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu da se vježbe iz kolegija Tereti u prometu neće održati u četv...

05 Dec
2017
Najava kolokvija 2. TRGOVAČKO PRAVOTrgovačko pravo - lm - 1 god - 12.12.2017. - 8,15 - 207Sadržaj kolokvija:Zakon o obveznim odnosima - opći dio, ugovor o kupoprodajiTrgovačko...

04 Dec
2017
Promjena rasporeda za vježbe (napuštanje broda i protupožarne vježbe), popis i raspored dostupan na web stranici Lovra Maglića....


Ukupno: 77 unosa                Stranica 1 od 6