Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ČASOPIS POMORSTVO

Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research
Scientific Journal of Maritime Research

UDK: 656.61
ISSN: 1332-0718
e-ISSN 1846-8438

Izdavač: Faculty of Maritime Studies Rijeka, University of Rijeka

Adresa: Studentska 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 338 411

E-mail: casopis@pfri.hr

Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci izdavač je časopisa Pomorstvo (Journal of Maritime Studies) od 1999. godine. Ovaj časopis sljednik je «Zbornikaradova» koji je prvi put objavljen 1964. godine.

Misija časopisa Pomorstvo – Scientific Journal of Maritime Research je promocija znanosti, struke, znanstvene misli i znanstvenog pristupa u multidisciplinarnom području tehničkih, društvenih, humanističkih i ostalih znanosti u kompleksnoj domeni pomorstva.

Svrha, cilj i tematska orijentiranost časopisa prvenstveno je usmjerena na: razvoj teorijskih i praktičnih postavki, analize pojmova, objavljivanje rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja..., u aktivnostima, djelatnostima, procesima i odnosima na moru ili koji su u vezi s morem.

Autori radova su znanstvenici i stručnjaci u navedenim područjima, iz Hrvatske i inozemstva. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku i prolaze postupak recenzije. Od 2006. godine Pomorstvo se izdaje dva puta godišnje (u lipnju i prosincu).

Pored uredničkog odbora, kojega čine sveučilišni profesori s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, časopis ima i Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor. Njegovi su članovi renomirani znanstvenici iz inozemstva. Svaki pojedini autor odgovoran je za sadržaj naveden u njenom/njegovom radu objavljenom u Pomorstvu. Stoga je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao izdavač, oslobođen svake odgovornosti od posljedica koje eventualno nastanu po objavljivanju rada.

U financiranju Časopisa, ovisno o rješenju, sudjeluje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Zaklada Sveučilišta u Rijeci.

Članke u Pomorstvu uvrštavaju u svoje baze podataka:
• Emerging Sources Citation Indeks (Thomson Reuters), Philadelphia, USA, WoSCC (Web of   Science Core Collection)
• Abell Library Austin College, Sherman, Texas, USA
• ASFA (CSA) - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, CSA, Maryland, USA
• BiblioSTIC - Vandœuvre-lès-Nancy, Cedex, France
• BMT - British Maritime Technology Abstracts, Teddington, United Kingdom
• CABI – Oxon, United Kingdom
• CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France
• Cornell University, Ithaca, New York, USA
• COBISS/OPAC, Virtualna knjižnica Slovenije
• CSA (Cambridge Scientific Abstracts) - Oceanic Abstracts, Maryland, USA
• DOAJ; Directory of Open Access Journals 
• EBSCO Publishing – Ipswich, MA, USA
• EJOL – Electronic Journals Online Library, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
• GEOBASE - The Bibliographic database for the Earth, Geographical and Ecological Sciences
• HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
• INSPEC – Database published by the Institution of Engineering and Technology, UK
• Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Hrvatska
• NewJour – Electronic Journals and Newsletters, USA
• OAI-PMH - The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, Washington, DC, USA
• SCOPUS -Elsevier's abstract and indexing (A&I) database
• TRIS – Transportation Research and Information Services, Washington, DC, USA
• Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Biotecnología, Biblioteca, Mexico
• Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig University Library, Braunschweig, Deutschland
• Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 93042 Regensburg, Deutschland
• ZDB - Staatsbibliothek zu Berlin, Deutsche Nationalbibliothek, Berlin, Deutschland Tje Journal is published twice a year (in June and December).

Časopis izlazi dvaput u godini. Naklada 200 primjeraka.

Pretplata za organizacije i ustanove 40,00 kn, za pojedince 20,00 kn.

Cijena u skriptarnici Fakulteta za studente 10,00 kn, a za sve ostale 20,00 kn.

The Council of Science Editors i Editorial Policy Committee potiču sve uključene u proces izdavanja časopisa na odgovornost u promicanju cjelovitosti objavljivanja znanstvenog časopisa (Scott-Lichter D and the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update. 3rd Revised Edition. Wheat Ridge, CO: 2012.)

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update.pdf

Izjava o otvorenom pristupu
Časopis Pomorstvo ima otvoreni pristup. Time se omogućuje slobodan pristup, pretraživanje, čitanje, preuzimanje, distribucija i ostalo zakonsko korištenje. Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu preuzeta je s http://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija

Naknada
Časopis Pomorstvo ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.

Plagijarizam Plagijat je oblik piratstva koje uključuje neovlaštenu uporabu ili oponašanje jezičnih obrazaca (prikaza, slika ili tablica) i tuđih misli te predstavljanje istih kao vlastiti izvorni rad a da se ne traži dopuštenje ili navede autor izvornoga sadržaja. Plagijat obično uključuje korištenje tuđih materijala, ali se može odnositi i na umnožavanje vlastitih prethodno objavljenih istraživanja bez navođenja istoga (što se katkada naziva samoplagijatom ili dvostrukim objavljivanjem). (Council of Science Editors. Sample correspondence. Available at: http://www.www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3335 (Accessed March 9, 2012).)

Licenca i autorsko pravo

Časopis djeluje pod licencom Creative Commons Attribution 3.0. Autori zadržavaju autorsko pravo i prava objavljivanja svih članaka i sadržaja pod svojim imenom objavljenih u Časopisu, dokle god poštuju pravilno citiranje objavljenog članka.