Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CIP - SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Sustav upravljanja kvalitetom  ISO_9001 

 

    Strateško je opredjeljenje Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakulteta), sustavno upravljanje kvalitetom obavljanja svih registriranih osnovnih i pratećih djelatnosti Fakulteta. To se posebno odnosi na djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačkog i visokostručnog rada u području pomorstva i prometa te izobrazbe pomoraca, u sukladnosti sa zahtjevima i normama utvrđenim relevantnim međunarodnim konvencijama u području pomorstva te zakonskim i drugim obvezujućim odredbama kojima se uređuje visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačka djelatnost te izobrazba pomoraca u Republici Hrvatskoj. Ovo se opredjeljenje manifestira trajnim aktivnostima Fakulteta dominantno usmjerenim na potpuno zadovoljavanje potreba i zahtjeva korisnika djelatnosti Fakulteta na način kojim se ispunjavaju očekivanja korisnika i postiže njihovo zadovoljstvo.

   Učinkovitost sustavnog upravljanja kvalitetom obavljanja djelatnosti Fakulteta je, pored ostalog, postignuta uspostavljanjem, održavanjem i trajnim poboljšavanjem dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom kao integralnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja poslovanjem Fakulteta.

    Uspostavljen dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom, temeljen na općim zahtjevima norme ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015., certificiran je 2001. godine od strane ovlaštenih certifikacijskih organizacija Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova.

    Ovim sustavom upravljanja kvalitetom obuhvaćeni su svi poslovni procesi u obavljanju registriranih djelatnosti Fakulteta, kao i svi poslovni procesi u funkciji podrške obavljanju tih djelatnosti, a doprinos postignuću ciljeva utvrđene politike kvalitete Fakulteta trajna je obveza svih njegovih zaposlenika i vanjskih suradnika.

Dokumentacija uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom

  1. Poslovnik kvalitete (Općenito o ustanovi, Izjava o politici kvalitete, Osnovna načela i značajke sustava upravljanja kvalitetom, Dokumentirani poslovni procesi, Dokumentirani obrasci),
  2. Planovi kvalitete,
  3. Planovi redovite unutarnje ocjene (audita) sustava upravljanja kvalitetom i
  4. Dokumentirani zapisi.

 

hrb               bureau