Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CIP - PROGRAMI IZOBRAZBE


PROGRAMI IZOBRAZBE ORGANIZIRANI U CENTRU ZA IZOBRAZBU POMORACA NA POMORSKOM FAKULTETU U RIJECI

 
Oznaka Program izobrazbe STCW oznaka
     
D2 Temeljna sigurnost na brodu STCW A-VI/1
D4 Član posade koji čini dio plovidbene straže STCW II/4
D6A Korištenje radarskog uređaja  
D6B Motrenje i ucrtavanje rad. uređ. i korišt. ARPA uređ. - radna razina  
D6C  Motrenje i ucrtavanje rad. uređ. i korišt. ARPA uređ. - upravljačka razina  
D7  Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici STCW III/4
D11  Radio-operater s općom ovlasti STCW IV/2
D12  Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara STCW VI/3
D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije STCW V/1-1-1
D13B Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove STCW V/1-2-1
D14 Osposobljenost za rad na tankerima za ulja STCW V/1-1-2
D15 Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove STCW V/1-2-2
D16 Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije STCW V/1-1-3
D18 Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje STCW VI/2-2
D19 Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći STCW VI/4-1
D20 Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu STCW VI/4-2
D21–26 Putnički brodovi-posada  STCW V/2
D21–D26 Putnički brodovi-časnici  STCW V/2
D27 Osposobljenost za rad s opasnim teretima STCW B-V/b-STCW B-V/c
D30  Osposobljenost za rad na brzom plovilu  
D31  Osposobljenost za upravljanje brzim plovilom  
D32  Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda STCW VI/5
D33 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu  
D34 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci  
D42 Osnovni program sigurnosne zaštite STCW VI/6-1
D43 Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti STCW VI/6-2
D44 Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)  
D44 Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) - DOPUNA  
D45  Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu  
D46 Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici  
D47A Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu-radna razina
D47B Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu-radna razina-upravljačka razina
D48 Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša  
D49A Visoki napon - radna razina  
D49B Visoki napon - upravljačka razina  
D50A  Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF pravilnik – radna razina STCW V/3 
D50B  Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF pravilnik – upravljačka razina STCW V/3 
     
  -prema zahtjevima kompanija  
     
AEET Automation, Electronics and Electrical Training  
AEIC Additional ECDIS Instruction Course  
AIS Automatic Identification System  
BCT BLU Code - SIGURAN PREKRCAJ SA BRODOVA ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA  
BCT ADV BLU Code Training - Advanced  
CME Compliance monitoring and Enforcement (CME) of the BWM Convention  
ERS Simulator brodske strojarnice - Engine Room Simulator  
ESMC ECDIS Stakeholders Management Course  
FH Ferry Handling With Basic Safety And Use Of Simulator Basic Level  
HAZMAT Hazardous Materials (USA)  
HSC High Speed Craft  
HV High Voltage Training  
LCHS Liquid Cargo Handling Simulator  
MCAT Magnetic Compass adjustment Training  
MLC Maritime Leadership Course  
NT  BAS Navigation Training and Assessment – Basic level  
NT  ADV Navigation Training and Assessment – Advanced level  
NT  EXP Navigation Training and Assessment – Expert level  
PMST Pilot Manoeuvring Simulation Training  
PMT Pilot Management Training  
RT Operater rashladnih kontejnera - Reeferman training  
SAR Search and Rescue - Spašavanje osoba iz mora u akcijama traganja i spašavanja  
SBSO Shipboard Safety Officer  
SIM BAS Simulator Shiphandling & Manoeuvring Course - Basic Level  
SIM ADV Simulator Shiphandling & Manoeuvring Course - Advanced Level  
SIM EXP Simulator Shiphandling & Manoeuvring Course - Expert level  
SH Ship Simulator and Bridge teamwork / Training for masters and mates of large ships and ships with unusual maneuvering characteristics  
STC  Simulator Training Course - Instructor for TRANSAS NTPro 5000 with Navi-Sailor MFD  
TSTA Train the Simulator Trainer and Assessor  
VTSo VTS operater  
VTSn VTS nadzornik  
     
 
- Konzultacije za pripremu polaganja ispita za časnička zvanja
 
     
C6 Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem STCW II/1
C7 Zapovjednik broda i prvi časnik palube na brodu od 3.000 BT ili većem STCW II/2
C10 Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim STCW III/1
C11 Upravitelj stroja i drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim STCW III/2
     
  -posebni programi obrazovanja/ dodatni program naobrazbe  
     
PPO N Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja prvog časnika palube na brodovima od 3.000 BT ili većima  
PPO B Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu porivne snage od 3.000 kW ili jačim  
E3 Uvodni razlikovni program Elektrotehničkog smjera za pristupanje ispitu za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) – ETO  STCW III/6